Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentSPECJALIZACJE i PES
Specjalizacja – za co punkty w postępowaniu konkursowym?
 

 

 

 

Specjalizacja stanie się udziałem tych kandydatów, którzy uzbierają największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Pod uwagę są brane:

  • egzamin LEP/LDEP albo LEK/LDEK, a jeśli lekarz ma już za sobą egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, również i jego wynik jest punktowany;

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;

  • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji;

  • zatrudnienie – w przypadku nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych;

  • publikacje fachowe.

Najwięcej punktów można zdobyć za wynik egzaminu kończącego kształcenie dyplomowe oraz egzaminu specjalizacyjnego – maksymalnie po 200 punktów za każdy egzamin. Punktowane jest też posiadanie uzyskanego za granicą tytułu specjalisty – o ile został on uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES.

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że lekarz nie będzie miał dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

  • Jeśli brakuje dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia kandydat może otrzymać 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu.

  • Jeżeli brakuje dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – lekarz za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia otrzymuje 140 punktów.

Źródło: Dziennik Ustaw

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS