Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentSPECJALIZACJE i PES
Czas trwania specjalizacji i sposób ich zdobywania
 

 

 

Załącznik nr 5 uzupełniający Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2 stycznia 2013 r. zawiera wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania.

Dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych zestawienie wygląda następująco:

 

 

 

L.p.

Specjalizacja

Moduł jednolity i minimalny czas jego trwania

Moduł

podstawowy i czas

jego trwania lub

wymagana

specjalizacja

II stopnia lub tytuł

specjalisty

Moduł

specjalistyczny

i minimalny czas

jego trwania

Łączny

minimalny czas

trwania

szkolenia

specjalizacyjnego

1

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna – 4 lata

-

-

4 lata

2

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa – 6 lat

-

-

6 lat

3

Ortodoncja

Ortodoncja – 3 lata

-

-

3 lata

4

Periodontologia

Periodontologia – 3 lata

-

-

3 lata

5

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna – 3 lata

-

-

3 lata

6

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca – 3 lata

-

-

3 lata

7

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Stomatologia zachowawcza z endodoncją – 3 lata

-

-

3 lata

8

Epidemiologia

Epidemiologia – 4 lata

-

-

4 lata

9

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – 4 lata

-

-

4 lata

 

 

Załącznik nr 6 do Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2 stycznia 2013 r. zawiera Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego

dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni moduł podstawowy.

L.p.

 

Specjalizacje,

w których lekarz

może uzyskać tytuł

specjalisty

 

Specjalizacje,

w których lekarz posiada

specjalizację

I stopnia

 

Specjalizacje, w których

lekarz posiada

specjalizację II stopnia lub

tytuł specjalisty

w odpowiedniej dziedzinie

medycyny

 

Moduł podstawowy,

który lekarz

zrealizował

i zaliczył

1

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

2

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

-

3

Ortodoncja

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

4

Periodontologia

Chirurgia stomatologiczna

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

5

Protetyka stomatologiczna

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

6

Stomatologia dziecięca

Stomatologia ogólna

Stomatologia dziecięca

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

7

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

8

Epidemiologia

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

9

Zdrowie publiczne

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne

-

Źródło: Dziennik Ustaw

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS