Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentLDEK
Cała prawda o LDEK- u
 

 

 

 

Lekarsko Dentystyczny Egzamin Państwowy został zastąpiony Lekarsko Dentystycznym Egzaminem Końcowym. Dla nas studentów i stażystów niewiele to zmienia. Jednak aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przedstawimy Wam w skrócie wiedzę, którą powinniście posiadać na temat tego egzaminu. Wnioski do LDEK- u składało się do 30 czerwca elektronicznie, aby móc przystąpić do egzaminu 6 września 2013 r. Jeśli ktoś nie złożył w danym terminie zgłoszenia, z różnych przyczyn - jak choćby niezdanie wszystkich egzaminów na studiach, będzie mógł przystąpić do LDEK–u w lutym 2014 r; na ten termin już można się zapisywać. CEM (Centrum Egzaminów Medycznych) zawiadomi osoby, które złożyły wniosek, o terminie i miejscu LDEK-u oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie to wysyłane jest drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

 

Istotną zmianą, która na ostatnim egzaminie państwowym przysporzyła wielu podchodzącym do niego trudności, był wymagany komplet dokumentów. Bez niego nie będziecie mogli przystąpić do testu. Niestety - Komisja pod tym względem jest bezwzględna. Jeśli więc jesteś absolwentem, na egzamin musisz przynieść dowód tożsamości oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko- dentystycznym. Jeśli jesteś już lekarzem dentystą stażystą lub lekarzem dentystą posiadającym pełne prawo wykonywania zawodu, potrzebny będzie dokument tożsamości oraz dyplom lekarza dentysty. Formuła LDEK-u i LDEP-u jest taka sama. Na teście jest 200 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 4 godzin.

Niestety, ze zmianą LDEP-u na LDEK wprowadzono bezwzględny zakaz wnoszenia na egzamin jedzenia i picia. Ku rozczarowaniu przystępujących zmieniono też formułę udostępniania pytań z LDEK–u. Nie są już one umieszczane na stronie internetowej CEM–u.

W ciągu trzech dni od egzaminu przystępujący mogą zgłaszać zastrzeżenia dotyczące pytań. Po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń CEM umieszcza na swojej stronie wyniki. Dla uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego potrzebne jest minimum 56% poprawnych odpowiedzi, których wszystkim przystępującym do LDEK-u życzymy !

 

Źródło: cem.edu.pl

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS