Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentLDEK
LDEK według nowego regulaminu
 

 

 

 

Osoby przystępujące do LDEK obowiązuje znajomość Regulaminu Porządkowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu. Regulamin ten został ogłoszony jako Załącznik do zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z 31 października 2012 r.

 

Wynika z niego, że:

  • osoby zdające LDEK zobowiązane są podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego i zająć należne im miejsce oznaczone symbolem kodowym (miejsca tego nie wolno zmieniać); niestosowanie się do regulaminu może grozić dyskwalifikacją zdającego;

  • LDEK opracowany jest w formie książeczek testowych w dwóch wersjach dostarczanych na egzamin w zamkniętych i zabezpieczonych paczkach, a złamanie zabezpieczeń następuje z chwilą rozpoczęcia egzaminu; książeczek tych lub kart odpowiedzi nie wolno wynosić poza obręb sali egzaminacyjnej;

  • egzamin trwa 4 godziny i rozpoczyna się o tej samej godzinie dla wszystkich zdających w kraju; dopuszczalne jest maksymalnie 30-minutowe opóźnienie w rozpoczęciu egzaminu; nie można wejść na salę po rozpoczęciu egzaminu; zabronione jest wychodzenie z sali przez pierwsze 2 godziny egzaminu (poza wyjątkowymi sytuacjami i uzyskaniem zgody Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego – każde opuszczenie sali odnotowywane jest w protokole egzaminacyjnym i wymaga asysty członka Zespołu Egzaminacyjnego);

  • w czasie trwania egzaminu nie wolno jeść, pić ani zachowywać się w sposób rozpraszający uwagę innych;

  • odpowiedzi udziela się zaznaczając ołówkiem wybraną odpowiedź na karcie odpowiedzi (możliwe jest użycie długopisu, ale tu traci się możliwość wykonywania korekty zaznaczonej odpowiedzi); karta jest anonimowa, oznaczana jest jedynie symbolem kodowym;

  • na egzamin należy zgłosić się co najmniej 60-minut przed godziną jego rozpoczęcia;

  • konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości oraz dokumentów innych, o których mowa w Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego – ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w egzaminie;

  • dla potwierdzenia identyfikacji osoby przystępującej do LDEK, powinna ona umieścić na czystej karcie odpowiedzi własnoręcznie wykonany napis: „Centrum Egzaminów Medycznych, Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy przeprowadzony dnia..... wersja....”;

  • po zakończeniu egzaminu oddaje się wypełnione karty odpowiedzi i książeczki testowe – podlegają one zabezpieczeniu przez członków Zespołu Egzaminacyjnego w obecności trzech osób egzaminowanych.

Źródło: CEM

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS