Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna DzieckoNiepełnosprawni w gabinecie
Akty prawne dotyczące opieki medycznej i stomatologicznej nad dziećmi niepełnosprawnymi
 

 

 

 

Poniżej podajemy listę wybranych aktów prawnych, w których znajdują się przepisy dotyczące opieki medycznej oraz świadczeń należnych ubezpieczonym i osobom specjalnej troski. Warto zapoznać się z nimi, aby wiedzieć, z czego mogą korzystać niepełnoletni, niepełnosprawni pacjenci w ramach leczenia stomatologicznego.

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - określa, kto ma prawo do korzystania z takich świadczeń opieki zdrowotnej. Znowelizowana w 2009 r. wersja tego aktu prawnego wprowadziła pojęcie „świadczeń gwarantowanych", czyli świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych całkowicie lub współfinansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. Należą do nich między innymi świadczenia z zakresu: leczenia stomatologicznego, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń wysokospecjalistycznych oraz programów zdrowotnych. Informacje na temat koszyka świadczeń gwarantowanych zawiera 13 Rozporządzeń Ministra Zdrowia, obowiązujących od 31.08.2009 r.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, Dz. U. z 2009 Nr 140, poz. 1144, z późn. zm. Zawiera ono 12 załączników, w których określone zostały szczegółowe wykazy świadczeń stomatologicznych należnych ubezpieczonym. Paragraf 4 tego rozporządzenia informuje, że:

„*Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).

*Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień”.

  • Znowelizowana w dn. 28 kwietnia 2011 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2011 Nr 113, poz. 660), która określa nie tylko prawa pacjentów, ale także reguluje zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku tzw. zdarzeń medycznych, które skutkują pogorszeniem lub rozstrojem zdrowia, a nawet utratą życia.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 207) – zamieszczono w nim szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości świadczeń z tytułu zdarzeń medycznych.

  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. z 2009 Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2009 Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.).

Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS