Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzDotacje z UE

Dotacja na własny biznes
 

 

Każda osoba fizyczna może otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych, w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na uruchomienie i prowadzenie własnego biznesu. Mogą się o nią starać osoby bezrobotne i takie, które przez ostatni rok nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, przy czym priorytetem jest udzielanie pomocy osobom mającym problem ze znalezieniem pracy, kobietom i mieszkańcom wsi. Maksymalnie można dostać 40 tys. zł w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej lub 20 tys. zł na osobę, kiedy pomoc zostaje przydzielona spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że firma przetrwa na rynku minimum rok. Przy niezachowaniu warunku, uczestnik jest zobligowany do zwrotu otrzymanej dotacji. Zabezpieczenia (do wyboru) stosowane przy udzielaniu dotacji:

 

 • weksel własny

 • awal – poręczenie wekslowe

 • poręczenie zwykłe

 • akt notarialny z klauzulą poddania się egzekucji dłużnika

 • gwarancja bankowa

 • blokada rachunku bankowego

 • zastaw na rzeczach albo prawach.

By otrzymać dotację trzeba zgłosić swój akces w projekcie u podmiotu określanego mianem Beneficjenta (zazwyczaj jest to instytucja publiczna), który z wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego otrzymał unijne pieniądze na realizację zadań w ramach określonego Działania. Informacji o instytucjach będących Beneficjentami udzielają wymienione urzędy; sami Beneficjenci poprzez ogłoszenia prasowe przeprowadzają też rekrutację uczestników programów dotowanych z Unii.

O tym, czy uczestnik otrzyma dotację decydować będzie dopasowanie jego indywidualnego projektu do wytycznych Działania i przejście przez kolejne etapy selekcji.

 

Zadania Beneficjenta względem uczestników:

 • obowiązkowe szkolenia i kursy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz doradztwo przy przygotowywaniu biznesplanu przedsiębiorstwa

 • wypłata dotacji

 • wsparcie pomostowe – usługa uruchamiana w okresie 6 -12 miesięcy, obejmująca doradztwo w zakresie wykorzystania otrzymanych pieniędzy i pomoc w uzyskaniu płynności finansowej przez nowo powstałą firmę.

Zadania uczestnika projektu:

 • udział w szkoleniu

 • założenie firmy w trakcie trwania kursu – nie ma wymogu posiadania wkładu własnego

 • przygotowanie indywidualnego biznesplanu przedsiębiorstwa

 • starania, by działalność gospodarcza w ramach dotowanej firmy utrzymana została na rynku minimum rok

 • rozliczanie się z otrzymanych pieniędzy.

Korzystanie z dotacji w ramach PO KL na założenie firmy wyklucza jednoczesne staranie się o pomoc unijną dla mikroprzedsiębiorców. Można to zrobić dopiero po dwóch latach od chwili wykorzystania dotacji przyznanej na uruchomienie firmy.

Źródło: Opracowanie własne

(na podst. Gazeta Prawna oraz Moja Firma)

 


 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS