Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualnościProdukty, innowacje

Materiały uwalniające fluor a skład płytki nazębnej
  • 28-08-2008
 

Specjaliści z Zakładu Stomatologii Zachowawczej UAM w Łodzi przeprowadzili badanie oceniające w warunkach in vivo wpływ bez-srebrowych preparatów uwalniających fluor na skład i liczebność bakterii tworzącej płytkę nazębną. Badanie przeprowadzono u 17 pacjentów w wieku 23 – 54 lat z dobrą higieną jamy ustnej, posiadających wypełnienia ubytków klasy V:

  • szklanojonomerowe konwencjonalne Ketac Molar

  • szklanojonomerowe modyfikowane żywicą Fuji II LC

  • z materiału złożonego Charisma.

 

Pacjenci objęci badaniem przez 10 tygodni stosowali standardowe zabiegi higieniczne w obrębie jamy ustnej, pomijając 3 dni poprzedzające pobranie próbek. Po tym czasie pobrano z ich zębów 3-dniową płytkę nazębną. Po odpowiednim przygotowaniu próbek otrzymano zawiesinę. Rozcieńczoną zawiesinę wysiewano na właściwe pożywki mikrobiologiczne i oceniano:

  • ogólną liczbę bakterii tlenowych i beztlenowych

  • liczbę Streptococcus mutans

  • liczbę Streptococcus sp., Lactobaciilus sp., Veillonella sp.

  • liczbę Neisseria sp.

 

Z analizy wyników z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że nie stwierdza się statystycznie istotnych różnic w liczebności badanych szczepów bakteryjnych, a wyniki prac innych badaczy sugerują, że korzystny wpływ fluoru uwalnianego z wypełnień utrzymuje się jedynie do 8 tygodni po ich założeniu. Prowadzący badanie zauważają, że w trzecim miesiącu od założenia wypełnienia kończy się ochronna rola uwalnianego fluoru.

Inne prace wskazują na zmienność liczebności bakterii Veillonella sp., uzależnioną od wartości pH: obniżenie wartości po wzroście podaży glukozy może prowadzić do wzrostu liczebności tych drobnoustrojów. Bakterie Veillonella sp.są przedmiotem badań: same nie rozkładają cukrów, ponieważ brak im glukokinazy i fruktokinazy. Rozkładają za to mleczany powstające jako produkt przemiany materii u bakterii próchnicotwórczych, tworząc kwasy: octowy i propionowy (stąd podejrzenie o protokooperację Veillonellaz paciorkowcami). Kwasy te zaś w mniejszym stopniu zakwaszają środowisko niżeli mleczany. Istnieją sugestie, że szkliwo ulega mniejszej demineralizacji w zakażeniach jednocześnie Veillonellasp. i paciorkowcami – potwierdzają to wyniki niektórych badań.

 

Źródło: „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS