Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualnościEdukacja, kariera

Specjalizacja na służbie a przepisy
 • 21-04-2008
 

8 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, dotyczące odbywania specjalizacji lekarza i lekarza dentysty przez pełniących służbę lub zatrudnionych w zakładzie opieki medycznej, w stosunku do których minister spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego. Oto najważniejsze punkty.

 1. Lekarz lub lekarz dentysta może rozpocząć specjalizację, gdy posiada prawo wykonywania swojego zawodu na terenie RP.

 2. Specjalizację może odbyć w:

  • zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA, jeśli placówka jest wpisana na listę prowadzoną przez ministra zdrowia;

  • innej jednostce organizacyjnej, wpisanej na listę, nie będącej zakładem opieki zdrowotnej MSWiA – pod warunkiem posiadania zgody dyrektora jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw opieki zdrowotnej urzędu obsługującego ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 3. Specjalizację odbywa się:

  • na podstawie skierowania do odpowiedniego zakładu, pozostając jednocześnie na dotychczasowym stanowisku służbowym;

  • w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej z zakładem opieki zdrowotnej MSWiA;

  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, udzielanego na czas specjalizacji;

  • w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej z zakładem MSWiA, nie wpisanym na listę prowadzoną przez ministra zdrowia, ale realizującym program specjalizacji.

 4. Jeśli godziny odbywania stażu specjalizacyjnego nie kolidują ze służbą, lekarz może pozostawać na stanowisku służbowym. W innym przypadku powinien uzyskać zwolnienie ze służby lub być przeniesiony do dyspozycji.

 5. Rozpoczęcie specjalizacji następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego, które przeprowadzają 2x w roku komisje kwalifikacyjne, powoływane przez dyrektora departamentu. By przystąpić do specjalizacji, należy do 30 kwietnia albo do 30 listopada złożyć wniosek do dyrektora departamentu.

 6. W ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, lekarz może odwołać się od podjętej decyzji do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ministra jest ostateczna.

 7. Dyrektor departamentu:

  • kieruje lekarza na specjalizację w wybranej jednostce organizacyjnej;

  • powiadamia okręgową izbę lekarską, której lekarz jest członkiem o odbywaniu przez niego specjalizacji;

  • powiadamia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o podjęciu specjalizacji przez lekarza;

  • prowadzi rejestr lekarzy odbywających specjalizacje w zakładach MSWiA.

 8. By przystąpić do egzaminu państwowego po odbyciu specjalizacji, lekarz musi złożyć u dyrektora departamentu do 31 lipca albo do 31 grudnia (w terminie roku od ukończenia specjalizacji):

  • wniosek o przystąpienia do egzaminu;

  • rejestr wykonanych zabiegów i procedur medycznych.

 

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, lekarz otrzymuje dyplom specjalisty, którego kopię przekazuje dyrektorowi departamentu.

 

Źródło: PULS

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS