Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna Lekarzkasa fiskalna inneDokumentacja

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej
 

 

 

 

 

 

Przepisy nowego rozporządzenia ministerialnego dotyczącego dokumentacji medycznej, które obowiązują od 1 stycznia 2011 r., stanowią, że dokumenty te mogą być wystawiane w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej, jeśli:

  • będzie odpowiednio chroniona przed utratą lub kradzieżą;

  • zachowany będzie do niej stały dostęp osób uprawnionych, przy jednoczesnym zachowaniu niedostępności dla osób nieuprawnionych;

  • system informatyczny wyposażony będzie w dodatkowe źródło zasilania, dzięki któremu zachowany zostaje ciągły dostęp do dokumentów; podłączona musi być też doń drukarka, by w każdej chwili można było wydrukować potrzebne dokumenty;

  • zachowane zostaną integralność i wiarygodność dokumentów;

  • będzie możliwe udostępnianie w postaci elektronicznej w formacie XML i PDF całej dokumentacji lub jej części; lub eksport całej dokumentacji w formie pliku XML do innego systemu teleinformatycznego tak, by możliwe było jej odtworzenie w nowym systemie i przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności danych;

  • zapewniona będzie identyfikacja osoby udzielającej świadczenia medyczne i dokonującej zmian w dokumentach przez podanie jej danych personalnych, tytułu zawodowego, specjalizacji i numeru prawa do wykonywania zawodu;

  • zapewni się możliwość wykonywania wydruków dokumentacji w formach, które określają przepisy przywoływanego rozporządzenia.


 

Udostępnianie i przesyłanie dokumentacji medycznej może się odbywać przy jednoczesnym zachowaniu zasad prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Dokumentację medyczną można udostępniać poprzez:

  • przekazanie nośnika danych z zapisanymi na nim informacjami w formacie XML;

  • przesłanie drogą internetową;

  • wydrukowanie – na wydruku muszą znaleźć się informacje o osobie udostępniającej dokumentację oraz o osobie, która udzielała świadczeń, poparte pieczątkami lekarskimi.


 

Jeśli część dokumentacji medycznej istnieje w formie papierowej, przy przejściu na system elektroniczny można dokumenty papierowe zeskanować i skany te dołączyć do elektronicznej dokumentacji. Wersje papierowe należy zniszczyć lub oddać pacjentowi.

Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS