Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzZ BranżyPrawo

Zasady wprowadzania na terytorium kraju po raz pierwszy żywności, środków spożywczych, suplementów diety
 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) w rozdziale 8 określa zasady wprowadzania żywności po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot działający na rynku spożywczym wprowadzający po raz pierwszy do obrotu  środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, bądź środki spożywcze wzbogacane witaminami lub składnikami mineralnymi zobowiązane są powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzaniu do obrotu określonych środków spożywczych, wskazując równocześnie nazwę środka spożywczego i jego producenta oraz przedłożyć wzór ich oznakowania w języku polskim. W przypadku, gdy środek spożywczy znajduje się w obrocie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu należy ponadto wskazać właściwy organ tego państwa, który został powiadomiony o wprowadzeniu środka spożywczego do obrotu lub zezwolił na wprowadzenie środka spożywczego do obrotu w tym państwie, załączając równocześnie kopię uprzedniego powiadomienia lub zezwolenia.

 

Po otrzymaniu powiadomienia Główny Inspektor Sanitarny może przeprowadzić postępowanie mające na celu wyjaśnienie, czy wymienione w powiadomieniu środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyraźnie różnią się od żywności przeznaczonej do powszechnego spożycia oraz czy odpowiadają one szczególnym potrzebom żywieniowym, czy suplementy diety oraz środki spożywcze wzbogacane substancjami dodawanymi do żywności spełniają wymogi ustawowe, a zgłoszone środki spożywcze, nie posiadają właściwości produktu leczniczego określonego przepisami prawa farmaceutycznego.

 

Główny Inspektor Sanitarny powiadamia niezwłocznie podmiot zawiadamiający o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, które nie może trwać dłużej niż 60 dni roboczych, a następnie powiadamia pisemnie o wynikach przeprowadzonego postępowania.

 

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków spożywczych. Dane z rejestru są publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

1 | 2
 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS