Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzZ BranżyPrawo

Treść informacji o odpadach
 

 

 

 

 

 

Przepisy ustawy o odpadach regulują, jak powinno wyglądać informowanie o nich. Do składania tego typu informacji zobowiązane są również gabinety dentystyczne – tam bowiem powstają odpady medyczne. Oto, co należy wiedzieć na temat przekazywania danych o odpadach:

 • Informacja powinna zawierać dane na temat wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania; oznacza to, że w treści dokumentu powinny znaleźć się dane na temat:

  - poszczególnych rodzajów odpadów, które będą wytwarzane;

  - szacunkowej ilości odpadów należących do poszczególnych rodzajów;

  - sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko – tu ważna uwaga: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 kwietnia 2011 r. uznał, że przez wzgląd na specyfikę działania gabinetu stomatologicznego, nie ma możliwości ograniczania ilości powstawania odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, dlatego wymóg dostarczenia powyższych informacji jest spełniony również wtedy, gdy wytwórca odpadów poda, że z powodu specyfiki działania gabinetu dentystycznego nie ma możliwości ograniczenia ilości powstawania odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko;

  - dalszego sposobu zagospodarowania odpadów (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie);

  - miejsc i sposobów oraz rodzaju magazynowania odpadów.

 • Informację tę przedkłada się właściwemu organowi na 30 dni przez planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej, której skutkiem będzie powstawanie odpadów lub w sytuacji, kiedy zmiana działalności wpływać będzie na zmianę ilości, rodzaju i sposobów zagospodarowania odpadów.

 • Informację składa się w czterech egzemplarzach.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

 • Magazyn Stomatologiczny
 • As Stomatologii
 • Nowy Gabinet Stomatologiczny
 • Poradnik Stomatologiczny
 • Stomatologia Współczesna
 • TPS
 • Kwintesencja
 • Forum Stomatologii Praktycznej
 • Inne
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS