Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzZ BranżyPrawo

W jakim stopniu powinien znać język polski lekarz wykonujący zawód w Polsce ?
 

Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które wchodzi w życie w dniu 24 sierpnia 2007r. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.) lekarz będący obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany znać język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym stosowanie prawidłowej terminologii medycznej, obejmującej mianownictwo anatomiczne, fizjologiczne, patofizjologiczne, stanów metabolicznych, rozpoznań, stanów chorobowych, procedur i zabiegów. Winien także rozumieć tekst pisany, a w szczególności nie powinien mieć trudności z korzystaniem z fachowej literatury i piśmiennictwa lekarskiego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce.

 

Lekarz musi płynnie porozumiewać się z pacjentami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególności poprawnie przeprowadzać wywiady lekarskie, udzielać przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji, przekazywać dane o pacjencie oraz znać język polski w stopniu umożliwiającym mu czynne uczestniczenie w konsyliach i konsultacjach, naradach i szkoleniach zawodowych.

 

Redagowanie tekstów dokumentacji medycznej, wypisywanie recept oraz skierowań na badania diagnostyczne i specjalistyczne, a także wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich przez lekarza niebędącego obywatelem polskim musi być zgodne z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, a sporządzane odręcznie - czytelne.

 

Źródło: Opracowanie własne
 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS