Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzZ BranżyPrawo

Zasady składnia wniosków przez podmioty u których może być odbywana służba zastępcza
 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 2217) o służbie zastępczej, która określa zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w organizacjach pożytku publicznego.

 

Podmioty te składają do Ministra Pracy i Polityki Społecznej udokumentowany wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie u niego służby zastępczej, który rozstrzyga o sposobie załatwienia wniosku w formie decyzji. Muszą one zapewnić również poborowym bezpłatne zakwaterowanie, jeżeli czas dojazdu do miejsca odbywania służby przekracza w obie strony 2 godziny, od miejsca zamieszkania poborowego, odzież i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne i napoje, oraz sfinansować dojazd z miejsca pobytu do miejsca pełnienia służby.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. określa wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumenty jakie mają być dołączone do tego wniosku. (wzór wniosku znajduje się w załączniku pod artykułem)

 

Do wniosku należy bowiem dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów zarejestrowanych w tym rejestrze, wydany nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, statut - gdy podmiot jest stowarzyszeniem albo fundacją,  akt założycielski, w przypadku podmiotów powołanych w szczególności na podstawie uchwały albo zarządzenia.

 

 

  Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS