Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzZ BranżyPrawo

Czy można odliczyć od dochodu koszty dojazdu do pracy ?
 

Izba Skarbowa w Katowicach (Sygnatura PBB2-4117/3-0050/2006) na pytanie podatnika Czy w zeznaniu rocznym można zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę w wysokości faktycznie poniesionych na dojazdy do zakładu pracy położonego poza miejscowością zamieszkania udokumentowanych fakturą VAT?

 

Podatnik mieszkając w Jastrzębiu Zdroju pracuje w Katowicach, dojeżdżając tam prywatną linią komunikacyjną, koszty dojazdu do zakładu pracy udokumentowane są fakturą VAT wystawianą przez firmę obsługującą ww. linię, faktura VAT wystawiana jest za każdy miesiąc, na nazwisko podatnika, na podstawie jednorazowych biletów stanowiących paragon fiskalny.

 

Zdaniem wnioskodawcy, faktura VAT spełnia wszystkie znamiona imiennego biletu okresowego, w związku z czym, na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, może sobie podwyższyć roczne koszty dojazdu do zakładu pracy do kwot faktyczne poniesionych.

 

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach taka interpretacja jest błędna. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w ust. 2 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 ww. ustawy).Sformułowanie zawarte w art. 22 ust 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jednoznaczne i zobowiązuje podatnika do udokumentowania wydatków faktycznie poniesionych ,,wyłącznie imiennymi biletami okresowymi". Zatem dokument ten (tj. imienny bilet okresowy), nie może być zastąpiony innym dokumentem (np. fakturą VAT). Gdyby ustawodawca dopuszczał możliwość udokumentowania powyższych wydatków imiennymi biletami okresowymi, fakturami VAT i innymi dokumentami, to wynikałoby to wprost z treści wskazanego powyżej przepisu art. 22 ust. 11 ustawy. W przedmiotowym przypadku podatnik ponosi koszty związane z dojazdem do zakładu pracy znajdującego się poza miejscem stałego zamieszkania. Jednakże poniesione koszty dokumentuje "Fakturą VAT" wystawioną przez Firmę Handlowo - Usługową - świadczącą Usługi Przewozowe. Wbrew zarzutom podatnika, dokumentu tego nie można uznać za tożsamy ze wskazanym przez ustawodawcę "imiennym biletem okresowym".

 

Zatem ponoszone przez podatnika koszty związane z dojazdem do pracy z Jastrzębia Zdroju do Katowic nie mogą być uwzględnione w zeznaniu podatkowym, ponieważ nie został spełniony warunek określony w art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS