Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzZ BranżyPrawo

Czy zakup pralki do praktyki jest kosztem uzyskania przychodu ?
 

Czy zakup pralki do praktyki jest kosztem uzyskania przychodu?

Drugi Skarbowy w Koszalinie na pytanie podatnika - Czy w przypadku prowadzenia przez podatniczkę działalności gospodarczej - Specjalistyczną Praktykę Lekarską, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup pralki – odpowiedział następująco.

Stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art.23 tej ustawy. Istotną przesłanką zaliczenia poniesionego wydatku do kosztu uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między tym wydatkiem, w taki sposób, że jego poniesienie ma lub może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu. Katalog wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów został ograniczony przez wskazanie w art. 23 ww. ustawy tych wydatków, które nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca nie wskazał w ww. art.23 wydatku na zakup tego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego jednak tut. organ stwierdza, iż nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami na zakup pralki automatycznej a powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pralka do prania odzieży jest urządzeniem ułatwiającym utrzymanie schludnego wyglądu każdej osobie funkcjonującej w życiu społecznym, nie tylko prowadzącej działalność gospodarczą.

Zdaniem tut. organu wydatki na pranie odzieży osobistej, a tym samym na zakup pralki automatycznej, nie mają wpływu na wielkość osiąganego przychodu z działalności gospodarczej. W związku z tym nie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia i obowiązuje do czasu jego zmiany (art. 14a Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 14b Ordynacji podatkowej powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS