Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentysty

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

 • Magazyn Stomatologiczny
 • As Stomatologii
 • Nowy Gabinet Stomatologiczny
 • Poradnik Stomatologiczny
 • Stomatologia Współczesna
 • TPS
 • Kwintesencja
 • Forum Stomatologii Praktycznej
 • Inne

Gabinety po nowemu
 

Stomatolodzy i kierownicy przychodni powinni pamiętać, że z końcem tego roku upływa termin dostosowania gabinetów lekarskich i przychodni do nowych przepisów, które wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego wymagań, jakie muszą spełniać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny znajdujące się w placówkach medycznych. Z powodu pojawiających się wątpliwości, czy nowe prawo dotyczy również indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk lekarskich, resort zdrowia w komunikacie, który można znaleźć tutaj, wyjaśnia, iż te praktyki obowiązują przepisy wydane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.

Zakłady opieki zdrowotnej, które istniały przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed 1 lipca 2006 r. miały dwuipółletni czas na przebudowę i dostosowanie do nowych wymogów; placówki wybudowane po 1 lipca 2006 r. musiały powstawać według nowych wymagań.


Nowe przepisy wprowadzają wytyczne odnośnie:

 1. Przestrzeni:

 • placówki służby zdrowia mogą być zlokalizowane w odrębnych budynkach (samodzielnych lub w zespole) albo w budynkach również o innych przeznaczeniach, pod warunkiem całkowitej izolacji przeciwpożarowej od pozostałej części pomieszczeń;

 • gabinety nie powinny znajdować się poniżej poziomu parteru; tam można lokalizować jedynie pomieszczenia techniczne lub pomocnicze;

 • 12 m² to minimum przypadające na gabinet jednofotelowy; każdy następny unit to dodatkowe minimum 8m²;

 • ciągi komunikacyjne na jednej kondygnacji powinny być na jednym poziomie; jeśli istnieje różnica poziomów, należy wykonać pochylnię łączącą;

 • wejścia do zakładów opieki zdrowotnej muszą posiadać pochylnie wjazdowe dla wózków inwalidzkich (o max. nachyleniu 5% i szerokości dogodnej dla wózka inwalidzkiego).

 1. Rozmieszczenia pomieszczeń i użytych materiałów wykończeniowych:

 • strefa poczekalni [wielkość zależna od ilości gabinetów; na każdy gabinet przypada nie mniej niż 2m² pow. (bez ciągów komunikacyjnych)] podzielona na 3 części: na okrycia wierzchnie; na wózki dziecięce i inwalidzkie (jedynie tam, gdzie jest więcej niż 6 gabinetów); na strefę punktu rejestracyjnego;

 • łatwy dostęp ze strefy wejścia do toalet i gabinetów;

 • osobne pomieszczenia sanitarno – higieniczne dla personelu i pacjentów; w tym minimum jedno na kondygnację przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (w przychodniach do 6 gabinetów tylko jedno);

 • podłogi gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w czystości, antypoślizgowe (poza pomieszczeniami administracyjno – biurowymi); cokoły w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyczności powinny mieć min. 8 cm. wys. i być wykonane z tych samych materiałów co podłoga, o zaokrąglonych stykach;

 • ściany poczekalni i gabinetów zmywalne do wysokości min. 2,05 m; ściany pomieszczeń o podwyższonej aseptyczności - na całej wysokości gładkie, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

 1. Lokalizacji windy:

 • najlepiej na parterze; jeśli na piętrze – konieczność udostępnienia chorym platformy wyjazdowej, dodatkowej windę, ruchomych schodów, itp. urządzeń umożliwiających dostanie się na piętro.

 1. Dostosowania do niepełnosprawnych:

 • pochylnia wjazdowa przy wejściu do przychodni;

 • pochylnie łączące ewentualne różnice poziomów na jednej kondygnacji;

 • pomieszczenia higieniczno - sanitarne: dostosowane minimum jedno na kondygnację (w przychodniach małych, gdzie jest nie więcej niż 6 gabinetów, niezależnie od ilości kondygnacji, wystarczy dostosować tylko jedno takie pomieszczenie).

 1. Instalacji wewnętrznych - zakład musi być wyposażony w instalacje: wodociągowo – kanalizacyjną; grzewczo – wentylacyjną; elektryczną oraz teletechniczną, a także inną, określoną wymogami odrębnych przepisów; wszystkie instalacje prowadzone pod tynkami lub w tynkach (chyba, że rozwiązania konstrukcyjne budynku przewidują inaczej i jest to zgodne z przepisami):

 • wentylacja – zgodna z prawem budowlanym, zapewniająca min. 1,5-krotną wymianę powietrza/godz., okresowo oczyszczana (dotyczy także klimatyzacji); okna rozwieralno – uchylne lub rezygnacja z uchylnych w przypadku, gdy pomieszczenie wyposażono w klimatyzację;

 • instalacja elektryczna – kryta albo prowadzona w zamkniętych przestrzeniach technicznych;

 • centralne ogrzewanie – grzejniki: gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, minimum 10 cm od ściany (w pomieszczeniach wybudowanych przez 1.07.2006 r. i nie posiadających wymogu podwyższonej aseptyczności – 6 cm od lica ściany); brak możliwości zamontowania ogrzewania podsufitowego i rur ożebrowanych poza pomieszczeniami technicznymi;

 • pompy zasilające i sprężarki umieszczone w pomieszczeniu nie zanieczyszczonym i tak, by nie było słychać hałasu wytwarzanego przez te urządzenia;

 • brak możliwości podłączenia instalacji gazu palnego.

 1. Wyposażenia zakładu i gabinetów:

 • umywalka w każdym gabinecie, a tam, gdzie używa się sprzętu wielorazowego użytku – również zlewozmywak – ściana, na której zamontowane są urządzenia, powinna być wyłożona takimi samymi materiałami, jak w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyczności, do wysokości min. 1,6 m lub minimum 0,6 m poza obrys urządzenia;

 • urządzenie sterylizujące (autoklaw) w każdej przychodni.Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS