Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzInformacjie NIL
Pieczątka dentysty po nowemu
 

 

 

 

 

 

Nową uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej określona została treść pieczątki używanej przez lekarza bądź lekarza dentystę lub nadruku wykonywanego z wykorzystaniem systemu komputerowego. Wprowadzenie zmian jest pokłosiem postępującej cyfryzacji medycyny i stomatologii. Dzięki nowym przepisom zapewniona zostaje też ochrona danych pacjentów, a komunikacja między lekarzami i innymi jednostkami medycznymi ma być ułatwiona.

- Głównym zamierzeniem zmian jest gwarancja spójności i kompletności danych medycznych oraz wygodnej i efektywnej pracy lekarzy w systemach informatycznych – wyjaśnił prezes NRL Łukasz Jankowski.

Zgodnie z nowymi przepisami pieczątka stomatologa bądź nadruk wykonywany z systemu komputerowego powinny zawierać imię lub imiona i nazwisko lekarza, jego tytuł zawodowy, czyli „lekarz dentysta” („lek. dent.”), numer prawa wykonywania zawodu. Ponadto na pieczątce lub wydruku komputerowym mogą znaleźć się też takie dane, jak:

  • posiadany tytuł i stopień naukowy,

  • posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

  • nazwa uczelni i kierunku, na którym lekarz dentysta uzyskał dyplom,

  • numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym,

  • adres miejsca zamieszkania,

  • adres poczty elektronicznej.

Lekarz lub lekarz dentysta – obywatel państwa należącego do Unii Europejskiej – może na pieczątce lub nadruku wykonywanym z systemu komputerowego posługiwać się także oryginalnym tytułem (lub jego skrótem), który określa wykształcenie medyczne, a tytuł ten uzyskany został w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

I ważna uwaga zamieszczona na stronie NIL: „Uchwała NRL nie znajduje zastosowania, gdy odrębne przepisy przewidują stosowanie przez lekarza lub lekarza dentystę pieczątki o określonej przez te przepisy treści”.

Źródło: NIL


 

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
Paweł, 
2024.02.16, 20:28:56
Co z tytułem lekarza stomatologa? Czy osoby które otrzymały ten tytuł będą mogły wpisać na pieczątce ten właśnie tytuł? Sprawa tak samo ważna jak uczelnia którą się ukończyło....
 
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS