Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzInformacjie NIL
Zakres kompetencji specjalistów do spraw techniki dentystycznej
 

 

 

 

 

 

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło pismem z 10.02.2021 roku, którego adresatem jest Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, odniósł się do wpłynięcia do samorządu lekarskiego dokumentu z 2018 r. pod nazwą „informacja o zawodzie specjalista do spraw techniki dentystycznej”. Zwraca uwagę, że treść tego dokumentu wzbudziła ogromny niepokój w środowisku lekarzy stomatologów z powodu zawartego w nim stwierdzenia o kompetencjach specjalistów do spraw techniki dentystycznej do wykonywania czynności zawodowych zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji lekarzy dentystów.

Prezes NRL przypomina, że specjalista do spraw techniki dentystycznej to osoba, która ukończyła studia wyższe o specjalności technika dentystyczna, uzyskując tytuł licencjata lub inżyniera. Natomiast technik dentystyczny jest osobą, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika dentystycznego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Natomiast kompetencje do samodzielnego wykonywania czynności zabiegowych wykonywanych bezpośrednio w jamie ustnej są przynależne wyłącznie lekarzom dentystom, którzy ukończyli wieloletnie studia magisterskie i nabyli odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności. „W związku z powyższym, a także w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz lekarzy dentystów, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powodów wydania tego dokumentu i jego wpływu na wykonywanie zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej” – napisał A. Matyja.  

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS