Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualnościPrawo

Zawód stomatologa a prowadzenie apteki
  • 23-07-2008
 

W art. 99 ust. prawa farmaceutycznego zawarto, iż zezwolenie na prowadzenie apteki przez stomatologa wydaje się wówczas, gdy ów przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza. Z przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wynika, iż stomatolog praktykujący w zawodzie nie może sprzedawać środków farmaceutycznych, medycznych, ortopedycznych, ani prowadzić apteki. Obwarowanie to dotyczy zarówno stomatologów pracujących w publicznej służbie zdrowia jaki i wykonujących swój zawód w ramach prywatnych praktyk lekarskich. W praktyce oznacza to konieczność rezygnacji albo z pracy w zawodzie, albo z prowadzenia apteki.

 

Istnieje jednak alternatywa. „Zgodnie (...) z art. 99 ust. 1 prawa farmaceutycznego apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Przy czym prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego (art. 99 ust. 4). Taki stan prawny otwiera przed lekarzem możliwość prowadzenia apteki bez konieczności rezygnowania z wykonywania swojego zawodu” - czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Skoro dentysta nie może prowadzić praktyki jako osoba fizyczna, pojawia się pytanie, czy może robić to na bazie utworzonej osoby prawnej lub niemającej osobowości prawnej spółki prawa handlowego?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7.09.1995 r, w oparciu o ówczesny stan prawny, wyrokiem sygn. akt II SA 855/94 ustanowił, że stomatolodzy i lekarze takiej możliwości nie mają, o ile nie zaprzestaną wykonywać swojego zawodu.

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 lipca 2005 r. (I SA/Wa 1025/04) orzekł, iż przywoływany wyrok NSA dotyczył „ (...) tylko sytuacji, gdy lekarz jako osoba fizyczna sam chciałby zajmować się sprzedażą lekarstw, albo czynił to za pośrednictwem zatrudnionego przez siebie personelu, zaś zawarte w art. 99 ust 4b ww. ustawy ograniczenie do uzyskania tego rodzaju zezwolenia dotyczy wyłącznie osoby fizycznej, jaką jest każdy lekarz lub lekarz stomatolog, którzy nie przedstawią - ubiegając się o przedmiotowe zezwolenie - oświadczenia o niewykonywaniu zawodu lekarza. Innych ograniczeń w niniejszej materii wspomniana ustawa nie zawiera” - czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Wynika z tego, że stomatolog i lekarz mogą jednocześnie prowadzić aptekę i pracować w zawodzie. Muszą jedynie wpierw utworzyć podmiot założycielski, np. spółkę z o.o, i na jego bazie założyć i prowadzić aptekę.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS