Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna Lekarzkasa fiskalna inneDokumentacja

Dokumentacja zbiorcza i indywidualna – co powinny zawierać?
 

 

 

 

 

 

Dokumentacja medyczna może zawierać podstawowe dane dotyczące osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez dany podmiot – jest to dokumentacja zbiorcza; lub też zawierać szczegółowe informacje o konkretnym pacjencie, jego chorobach i udzielonych mu świadczeniach. Do dokumentacji indywidualnej dołącza się kopie kart wypisów z leczenia szpitalnego oraz innych dokumentów dostarczonych przez pacjenta.


 

  • Dokumentacja zbiorcza musi zawierać: dane podmiotu, personalia pacjenta oraz jego PESEL umieszczone pod kolejnym numerem porządkowym, datę wykonania wpisu i oznaczenie osoby, która udzielała świadczenia oraz w razie konieczności istotne informacje odnośnie udzielonego świadczenia. W przypadku noworodków, którym nie nadano jeszcze nru PESEL, podaje się nr PESEL matki. Jeśli osoba, której udzielono świadczeń, nie posiada numeru PESEL, wpisuje się serię i numer jej dowodu tożsamości.

  • Dokumentacja indywidualna w postaci historii zdrowia i choroby pacjenta zawiera kilka części. W części ogólnej podaje się informacje o przebytych przez pacjenta chorobach, pobytach w szpitalach, zabiegach i operacjach, uczuleniach, obciążeniach genetycznych, szczepieniach i rodzaju stosowanych surowic. W części dotyczącej porad ambulatoryjnych podaje się daty udzielania porad, informacje zebrane podczas wywiadu i badania, oraz rozpoznanie choroby, urazu lub problemu zdrowotnego wraz z informacjami o zleconych badaniach, konsultacjach, zabiegach, środkach leczniczych (łącznie z dawkowaniem); dołącza się też wyniki badań lub ich opis, oraz opisy udzielonych świadczeń, dane o orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, potwierdzone oznaczenie lekarza. W części opieki środowiskowej umieszcza się adnotacje o środowisku epidemiologicznym, datach rozpoczęcia i zakończenia opieki środowiskowej, rodzaju i zakresie udzielonych świadczeń przez pielęgniarkę lub położną oraz oznaczenie osoby wykonującej świadczenia.

Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS