Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Co z zawieraniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i składaniem ofert?
  • 11-09-2020
 

 

 

 

 

Do prezydium NRL dotarł projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy.

Po zapoznaniu się z projektem, Prezydium NRL postanowiło przypomnieć ministerstwu o kardynalnych błędach, jakie zawiera to rozporządzenie. Postanowiono zrobić to już w chwili obecnej, gdyż w rozporządzeniu znajduje się przepis – klucz, który stawia w gorszej pozycji oferenta. Chodzi o zapis, który daje możliwość nieprzyznania kontraktu pomimo satysfakcjonującego obie strony protokołu negocjacji. Prezydium NRL wskazuje, że w tej sprawie musi nastąpić przełom. Ponadto zgłoszono jeszcze kilka uwag do projektu. Między innymi dotyczy to przewidzianej w treści projektu dychotomii kompetencji prezesa NFZ i dyrektora oddziału, co budzi obawy, czy obydwa uprawnione podmioty nie będą korzystać krzyżowo z przysługujących im uprawnień w konkretnym postępowaniu. W związku z tym NRL zauważa, że zasadne byłoby jednoznaczne wskazanie, że czynności w toku postępowania wykonuje podmiot prowadzący postępowanie, czyli – w zależności od sposobu ogłoszenia postępowania – prezes Funduszu albo dyrektor oddziału.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS