Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Konsekwencje zmian w artykule 37a Kk dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • 29-06-2020
 

 

 

 

 

Ustawa z 19.06.2020 r., tzw. tarcza antykryzysowa 4.0, została 22.06.2020 r. podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 23 czerwca 2020 roku. Ponieważ weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, oznacza to, że nowe przepisy – w tym przepisy odnoszące się do znowelizowanego artykuł 37a Kodeksu karnego – obowiązują już od 24 czerwca.

Zmiana wspomnianego artykułu Kk będzie miała wpływ na zasady wymierzania przez sąd kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 8 lat. Sąd nadal będzie mógł warunkowo umorzyć postępowanie, zawiesić wykonanie kary albo orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, ale będzie miał mniejszą niż dotychczas swobodę ich orzekania. Samorząd lekarski ocenia, że nowelizacja artykułu 37a Kk znosi dyrektywę pierwszeństwa kary wolnościowej na rzecz priorytetu kary pozbawienia wolności – stąd niepokój o to, na ile przepis ten w swojej nowej wersji dotknie lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski zwraca uwagę, że brak jest szczególnych przepisów przejściowych odnoszących się do reguł stosowania artykułu 37a Kk w sytuacji, gdy czyn zabroniony został popełniony przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji. Jednak można przyjąć, „(...) że co do czynów popełnionych od dnia wejścia w życie przepisów tzw. tarczy 4.0, czyli od dnia 24 czerwca 2020 r., sądy będą stosowały przepisy kodeksu karnego w wersji uwzględniającej nową treść art. 37a i wiążące się z tym konsekwencje, natomiast do czynów popełnionych przed dniem 24 czerwca 2020 r., sąd będzie mógł zastosować przepis art. 37a w dotychczasowym brzmieniu, o ile uzna, że w okolicznościach danej sprawy jest to względniejsze dla sprawcy”.

Źródło: NIL

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS