Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Informacje NRL
 • 22-01-2009
 

 

 

Na obradach NRL:

 1. Przyjęto stanowisko względem projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: lekarze rezydenci powinni mieć zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości co najmniej 100% średniego miesięcznego uposażenia, zaś propozycje mówiące o pensji wynoszącej jedynie 70% średniej krajowej pensji należałoby traktować jako nieporozumienie.

 2. Zasugerowano, że należy skreślić art. 3 przewidujący przedłużenie terminu wydania nowego rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, ponieważ od 12.03.2008 r. minęło już wiele czasu, a nadal nie ma projektu, który zawierałby rozwiązania realizujące potrzeby środowiska lekarskiego i – jak czytamy w „Gazecie Lekarskiej”: „(...)dalsze przedłużanie czasu wydania nowego rozporządzenia nie oznacza wydłużenia okresu konsultacji i uzgodnień, lecz przyzwolenie na nie podejmowanie intensywnych prac legislacyjnych”.

 3. Przypomniano, iż samorząd lekarski będzie obchodził XX-lecie swojego istnienia .i poinformowano o przygotowaniach do jubileuszu.

 4. Przyjęto zmianę uchwały w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów; dodano też zapis o tym, że to samo stanowisko można pełnić nie dłużej niż przez kolejne dwie kadencje, niezależnie od zmiany nazw lub obszarów działania okręgowych izb lekarskich.

 5. Przyjęto apel w sprawie polityki NFZ (pełny tekst na www.nil.org.pl) i wystosowano pismo do Prezesa Rady Ministrów, w którym zwraca się – jak czytamy w „Gazecie Lekarskiej”: „ (…) o pilne zajęcie stanowiska w kwestii nieodpowiedzialnej polityki Narodowego Funduszu Zdrowia, która zmierza do wzniecenia niepokojów społecznych, w tym strajków, w tak niestabilnym przecież systemie ochrony zdrowia. Działania te grożą również wznowieniem spirali zadłużeń placówek ochrony zdrowia”.

 6. W stanowisku dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwrócono uwagę, iż:

 • zasady wykonywania zawodu lekarza oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej określają przepisy ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i nie ma potrzeby tworzenia odrębnej regulacji prawnej dla tego obszaru;

 • przepis przenoszący na lekarza całkowitą odpowiedzialność z racji zastosowanego produktu leczniczego nie może zostać zaakceptowany w istniejącej postaci, ponieważ obarcza lekarza również odpowiedzialnością za negatywne skutki stosowania leku wynikające z cech samego produktu oraz z niewłaściwego postępowania innych osób, za które lekarz nie ponosi już odpowiedzialności.

 1. Przyjęto stanowisko odnośnie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – z powodu wielkich podobieństw projektu przesłanego do konsultacji społecznych oraz dokumentu pod tym samym tytułem przekazanym z Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji zewnętrznych we wrześniu 2007 r., stanowisko NRL z 14.09.2007 r., nr 14/07 pozostaje w znacznym stopniu aktualne. Podkreślono, iż ze względu na burzliwy rozwój techniki istnienie wspomnianej ustawy jest w dzisiejszych czasach koniecznością.

 2. Zwrócono uwagę, iż skoro projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ma być zasadniczo lepszy, to zastanawia, dlaczego proponowane rozwiązanie przyjęto tylko na rok? Bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby wg NRL „(...) znowelizowanie istniejących przepisów, w tym upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego algorytm podziału środków lub zapisania odpowiedniego mechanizmu w ustawie w sposób zapewniający właściwy podział środków finansowych dla poszczególnych województw na działanie zespołów ratownictwa medycznego”.

 3. NRL aprobuje proponowane zmiany w art. 81 ust. 2 w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ spowodują one uproszczenie odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, do których zaliczają się lekarze, lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyk lekarskich.

 

Źródło: „Gazeta Lekarska”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS