Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Wyższe wynagrodzenia także dla rezydentów lekarzy dentystów
  • 08-10-2018
 

 

 

 

14 września 2018 roku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłosiło, że stoi na stanowisku, iż przyznane prawo do zwiększonego o 600 lub 700 zł wynagrodzenia na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw należy się także lekarzom dentystom, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim.

Nowe przepisy nie pozbawiają lekarzy dentystów będących rezydentami prawa do zwiększonego wynagrodzenia związanego ze złożeniem deklaracji przepracowania w kraju dwóch z pięciu lat po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Wskazano, że wprawdzie zapisy ustawy mówią o przyznaniu prawa do zwiększonego wynagrodzenia lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, jednakże z artykułu 3 tej samej ustawy wynika, że ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, wówczas rozumie się przez to także lekarza dentystę. Zatem odmowa przyznania wyższego wynagrodzenia lekarzom dentystom rezydentom nie jest uzasadniona prawnie.

Ponadto Prezydium NRL przypomniało, że z artykułu 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w żaden sposób nie wynika wyraźna wola ustawodawcy, aby zróżnicować sytuację prawną lekarzy i lekarzy dentystów. Zatem lekarze dentyści powinni być traktowani dokładnie tak samo, jak lekarze.

NRL swoim stanowisku przychyliła się także do głosów płynących ze środowiska stomatologicznego że „(...) zapisana w art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw możliwość zwiększenia wynagrodzenia lekarzy posiadających specjalizację, ograniczona jedynie do lekarzy pracujących w warunkach całodziennych lub całodobowych przybrała na gruncie stomatologii wyraźnie antymotywacyjny charakter”.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS