Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentystyZakładanie gabinetu vademecumPodpisanie umowy na utylizację odpadów medycznych
PODPISANIE UMOWY NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH
 

 

Odpady medyczne, które będą powstawać w gabinecie stomatologicznym, muszą podlegać utylizacji. Przepisy nakładają na właścicieli podmiotów, w których takie odpady powstają, obowiązek podpisania umowy na utylizację tych odpadów z podmiotem uprawnionym do tego typu działań. Umowa może być podpisana nie tylko na samą utylizację, ale także na odbiór i transport odpadów medycznych. Umowa taka musi zawierać dane podmiotu zlecającego utylizację, dane podmiotu realizującego utylizację, obowiązki wykonawcy utylizacji, wysokości kosztów za realizację usług, określenie częstotliwości odbioru odpadów oraz uregulowania inne, np. związane z karami umownymi za nieterminowe wywiązywanie się z postanowień dokumentu.

Posiadanie umowy na utylizację odpadów medycznych jest niezbędne do uzyskania wydawanej w drodze administracyjnej decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu wymagań fachowych i sanitarnych dla pomieszczeń i urządzeń praktyki lekarskiej;Źródło: Opracowanie własne

 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS