Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna Lekarzkasa fiskalna inneWymogi sanitarne

ZOZ-y według nowych przepisów
 

 

 

 

 

 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim muszą odpowiadać ZOZ-y (weszło ono w życie 16 lutego 2011 r.). znalazły się m.in. zapisy dotyczące:

  • Przychodni: o wydzieleniu odrębnych pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom chorym, odrębnych dla dzieci zdrowych oraz osobnych dla dorosłych; o możliwości przyjmowania wymienionych wyżej grup pacjentów w tych samych pomieszczeniach, ale pod warunkiem zastosowania rozdziału czasowego dla każdej z przyjmowanych grup. Jeśli pacjenci różnych grup przyjmowani są przy przestrzeganiu rozdziału czasowego, przepisy dopuszczają działanie jednego gabinetu lekarskiego. Rozdział czasowy powinien być także stosowany w przypadku, kiedy w ZOZ-ie dochodzi do łączenia funkcji zabiegowych i pobierania prób do analiz w jednym pomieszczeniu (pomieszczenie to powinno przy tym spełniać wymagania określone dla gabinetu zabiegowego). W poradniach, w których oprócz funkcji diagnostycznych i poradnictwa medycznego przeprowadza się też zabiegi, musi być wygospodarowane pomieszczenie, w którym zostanie urządzony gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

  • Zespołów opieki dziennej i zespołów chirurgii jednego dnia: o wyposażeniu pokojów dla pacjentów w zespole opieki dziennej - w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń i od tego, czy przyjmowane są dzieci czy osoby dorosłe - w łóżka i/lub fotele wypoczynkowe; o wygospodarowaniu poczekalni dla pacjentów, szatni oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych. W zespole chirurgii jednego dnia powinny znaleźć się: rejestracja, pomieszczenia przeznaczone do badań pacjentów, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia pielęgnacyjne i brudownik.

  • Bloków operacyjnych chirurgii jednego dnia: tu nacisk położony został na uregulowanie sposobu przewożenia pacjentów i przechodzenie personelu do bloków operacyjnych oraz na sposób transportu czystych, sterylnych materiałów do bloku operacyjnego i wywożenie zużytych, brudnych materiałów z bloku. Przepisy wprowadzają też zasadę rozdziału personelu, pacjentów, rzeczy czystych od brudnych. Wymagania dotyczą też organizacji w bloku operacyjnym sali wybudzeń (jeśli nie wydzielono jej poza blokiem), pomieszczeń porządkowych, pracowniczych, higieniczno-sanitarnych i magazynów: sprzętu, aparatury oraz brudnej bielizny.

Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS