Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Do 15 marca czas na informację o odpadach
  • 24-02-2012
 

 

 

 

 

W każdej placówce związanej z leczeniem stomatologicznym powstają odpady medyczne, a przedsiębiorca, w którego firmie powstają tego typu śmieci, ma obowiązek ewidencjonować ilość i rodzaj powstających odpadów i na tej podstawie przygotować zbiorcze zestawienie o wytwarzanych śmieciach i sposobach gospodarowania nimi. Dopuszczalne jest prowadzenie uproszczonej ewidencji w sytuacji, kiedy w danej firmie powstaje nie więcej niż 100 kg odpadów rocznie.

Prawo nakazuje, aby do 15-go marca właściciele gabinetów dentystycznych i przedsiębiorcy, w których firmach powstają tego typu odpady, złożyli informacje o ilości i rodzajach wytwarzanych śmieci. Przepisy regulują, że informacje te składa się do urzędu marszałkowskiego właściwego do miejsca wytwarzania śmieci. Dane te podlegają weryfikacji przez urzędników i jeśli okaże się, że nie są zgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wydaje decyzję, w której zobowiązuje do dokonania korekty i wskazuje termin na jej przekazanie.

Zaniedbanie obowiązku złożenia deklaracji o wytwarzanych odpadach medycznych może poskutkować nałożeniem kar finansowych, których suma wynosi do 10 tys. złotych. Jeśli przedsiębiorca nie wykona w terminie nakazanej korekty deklaracji o odpadach, wojewoda uznaje, że nie dopełnił on obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

Za niezłożenie informacji we właściwym terminie grozi kara 500 zł.

- W decyzji o jej wymierzeniu marszałek województwa określa dodatkowy termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni – mówi Paweł Nowak, radca prawny Peter Nielsen & Partners Law Office.

Jeśli właściciel firmy nie wywiąże się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie, marszałek może nałożyć kolejną karę – tym razem w wysokości 2 tys. złotych.

- Kara ta może zostać nałożona wielokrotnie, z tym że w danym roku kalendarzowym łączna wysokość tych sankcji nie może przekroczyć 10 tys. zł – wyjaśnia Paweł Nowak.

Ewidencjonowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów może odbywać się w systemie informatycznym (konieczne jest potwierdzenie podawanych danych podpisem elektronicznym). Dokumentacja związana z odpadami medycznymi musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Trzeba przechowywać ją przez 5 lat licząc od końca roku, w którym powstała.

 

„Właściciel gabinetu dentystycznego musi dopełnić pewnych formalności jeszcze zanim w wyniku prowadzonej przez niego działalności powstaną odpady medyczne. W takich gabinetach najczęściej produkuje się ich mniej niż 100 kg rocznie. Dlatego wystarczy, że na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów złoży informację o wytwarzanych śmieciach i sposobach gospodarowania nimi” - podpowiada „Dziennik Gazeta Prawna”.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS