Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentystyZakładanie gabinetu vademecumZawarcie umowy na obowiązkowe ubezpieczenie oc stomatologów
ZAWARCIE UMOWY NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC STOMATOLOGÓW
 

 

 

Lekarz dentysta, który chce prowadzić praktykę zawodową, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to jeden z warunków wykonywania działalności leczniczej, niezależny od tego, czy praktyka stomatologiczna będzie prowadzona w formie indywidualnej czy też grupowej. Polisa taka ubezpiecza szkody, które mogą pojawić się jako następstwo udzielania świadczeń zdrowotnych lub też być efektem niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Więcej na temat odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy stomatologów można przeczytać tutaj. W posiadanie ubezpieczenia OC należy wejść najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności leczniczej. Regulacje dotyczące ubezpieczeń OC zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej, można wykupić polisę dodatkową. Dobrze skonstruowany dokument przynosi korzyści w przypadku wystąpienia zdarzeń nie objętych ochroną z ubezpieczenia podstawowego. O dodatkowych polisach OC piszemytutaj.

Zakres ochrony dla polis obowiązkowych jest u każdego ubezpieczyciela taki sam – reguluje to rozporządzenie ministerialne.

W każdym przypadku przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Przedmiotem szczególnie uważnej lektury powinny stać się informacje dotyczące wyłączeń od odpowiedzialności oraz warunków, przy których ochrona ubezpieczeniowa działa. Należy też wczytać się w informacje dotyczące obowiązku informowania ubezpieczyciela o zmieniających się w czasie roku ubezpieczeniowego okolicznościach, które miały wpływ na ocenę ryzyka i składkę.


Źródło: Opracowanie własne
 

 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS