Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentystyZakładanie gabinetu vademecumZaadaptowanie pomieszczeń do wymogów przepisów rozporządzenia mi
ZAADAPTOWANIE POMIESZCZEŃ DO WYMOGÓW PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z 26. CZERWCA 2012 R.
 

  

Regulacje na temat tego, jak powinny wyglądać i jakie wymagania mają spełniać pomieszczenia przeznaczone na gabinet stomatologiczny bez względu na to, w jakiej formie organizacyjno-prawnej podmiot będzie działał, zawierają:

 

  • art. 22 ustawy o działalności leczniczej w zakresie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych;

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Poprzednio obowiązujące akty prawne definiowały bardzo szczegółowo wszystkie parametry dotyczące pomieszczeń w praktyce lekarskiej. Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują na konkretne wymiary pomieszczeń, ale na to, że praktyka stomatologiczna ma być urządzona zgodnie z przeznaczeniem i dostosowana do wykonywania w niej określonego zakresu świadczeń medycznych. Są to zatem zapisy zdecydowanie bardziej elastyczne, które pozwalają prowadzącemu gabinet efektywnie i ergonomiczne aranżować przestrzeń. Przy składaniu wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą stomatolog, który chce uruchomić swoją praktykę, musi posiadać pomieszczenia, które odpowiadają wymogom z przepisu art. 22 ustawy i wspomnianego rozporządzenia oraz przedstawić opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu tych wymogów.

Więcej na temat wymagań dla pomieszczeń w kompleksie praktyki stomatologicznej, które obowiązywały przed wprowadzeniem nowego rozporządzenia, można przeczytaćtutaj. Zachęcamy też do zapoznania się z tekstem na temat trudnej sztuki znajdowania kompromisu między koniecznością przestrzegania przepisów a chęcią stworzenia miejsca przyjaznego pacjentom.


Źródło: Opracowanie własne

 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS