Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentystyZakładanie gabinetu vademecumKto może założyć gabinet stomatologiczny
Kto może założyć gabinet stomatologiczny?
 

 

Gabinet stomatologiczny może założyć:

 

  • stomatolog

  • osoba nieposiadająca wykształcenia stomatologicznego.

Jeśli gabinet zakłada stomatolog, musi:

  • posiadać wykształcenie lekarza stomatologa i pełne prawo do wykonywania zawodu stomatologa na terenie naszego kraju; w przypadku zakładania specjalistycznej praktyki stomatologicznej musi legitymować się specjalizacją w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych;

  • legitymować się co najmniej dwuletnią praktyką zawodową (nie wliczając w to stażu) oraz członkostwem w Okręgowej Izbie Lekarskiej;

  • założyć działalność gospodarczą zgodną z przeznaczeniem oraz dokonać wpisu gabinetu do odpowiedniego rejestru praktyk lekarskich;

  • posiadać lub wynajmować lokal, w którym będzie przyjmować pacjentów i dostosować go do wymogów prawnych oraz wyposażyć go w odpowiedni sprzęt i aparaturę.

Warunki podjęcia i wykonywania działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza zawarte są w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Jeśli gabinet stomatologiczny chce założyć osoba nieposiadająca wykształcenia stomatologicznego:najpierw musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i dopiero w ramach tego zakładu otworzyć gabinet stomatologiczny. Należy też stworzyć statut ZOZ-u. W założonym zakładzie opieki zdrowotnej musi być powołany kierownik ZOZ-u i należy z nim podpisać umowę o pracę lub cywilnoprawną.


Źródło: Opracowanie własne

 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS