Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzInformacjie NIL
Dwa negatywne stanowiska PNRL
 

 

 

 

Na posiedzeniu Prezydium NRL 26 maja 2023 roku zostały podjęte dwa stanowiska.

Pierwsze – związane z projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o instytucjach badawczych, ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – jest stanowiskiem negatywnym, zwracającym uwagę na ryzyko spadku jakości kształcenia kadr medycznych w Polsce. Jak czytamy na stronie NIL: „W ocenie samorządu lekarskiego omawiana propozycja jest kolejnym krokiem w kierunku bardzo szybkiego zwiększania liczby studentów kierunku lekarskiego w Polsce bez jednoczesnego zapewnienia właściwych warunków najpierw studiowania, a później, niezbędnego w zawodzie lekarza, właściwego kształcenia podyplomowego (stażu podyplomowego, kształcenia specjalizacyjnego). Będzie to skutkować obniżeniem jakości kształcenia lekarzy i ich przygotowania do wykonywania tego zawodu, swoistej >>felczeryzacji<< zawodu lekarza”.

Drugie stanowisko dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2023/2024. Prezydium NRL negatywnie oceniło ten projekt w zakresie, w jakim przewiduje on możliwość kształcenia lekarzy w ośrodkach, której nie dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i kliniczną na poziomie uniwersyteckim.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS