Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzInformacjie NIL
Wiceprezes NRL szefem Rady do spraw stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia
 

 

 

 

 

 

Wiceprezes NRL, lekarz dentysta Paweł Barucha, będzie przewodniczył Radzie do spraw stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia, która została utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia 31 sierpnia bieżącego roku. Rada ta jest organem pomocniczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. O jej utworzenie postulowali przedstawiciele samorządu lekarskiego w związku z koniecznością wzmocnienia głosu lekarzy dentystów podczas planowania i organizacji zadań systemu opieki stomatologicznej w naszym kraju. Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

  • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko-dentystycznym;

  • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;

  • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;

  • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów, o których mowa w pkt 2;

  • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;

  • zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: NIL

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS