Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Przejście na subkontrakt
  • 07-02-2014
 

 

 

 

 

 

 

Subkontrakt to zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Stomatolog, aby móc skorzystać z tej formy aktywności zawodowej, musi uruchomić własną działalność gospodarczą i prywatną praktykę dentystyczną. Może to być praktyka wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, która nie wymaga posiadania własnego sprzętu ani pomieszczenia. Trzeba jednak dopełnić pewnych formalności:

  • Podpis elektroniczny - od 1 kwietnia 2013 r. rejestracja praktyk odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, zatem do złożenia wniosku w tej formie potrzebny będzie bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Koszty: ok. 400 zł na zakup zestawu do podpisu elektronicznego wraz z obsługą i instalacją plus ok. 200 zł za odnawianie certyfikatu minimum co dwa lata. Do uzyskania profilu zaufanego (bezpłatnie) należy odwiedzić platformę ePUAP, wypełnić wniosek online i udać się w ciągu 14 dni do urzędu skarbowego lub wojewódzkiego albo do jednostki ZUS w celu potwierdzenia tożsamości.

  • Działalność gospodarcza – rejestrujemy ją przez Internet na platformie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mając już profil zaufany albo podpis elektroniczny. Procedura jest prosta: zakładamy konto przedsiębiorcy, wypełniamy formularz CEIDG-1 i wysyłamy go drogą elektroniczną albo drukujemy, a następnie składamy w dowolnym urzędzie gminy. W formularzu trzeba podać: firmę przedsiębiorcy, na którą składa się imię i nazwisko lekarza oraz określenie przedmiotu działalności. Rodzaj działalności określa się wg kodu PKD: praktyka dentystyczna — 8623Z. Uwaga: datą rozpoczęcia działalności jest data przejścia na subkontrakt, a miejscem wykonywania działalności - adres wykonywania subkontraktu. Opodatkowanie wybieramy na zasadach ogólnych.

  • Zlecamy wykonanie pieczątki i zakładamy konto. Wprawdzie przepisy nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku posługiwania się pieczątką firmową ani osobnym kontem firmowym, ale ich posiadanie znacznie ułatwia rozliczenia i prowadzenie dokumentacji.

  • Rejestracja praktyki – wykonujemy to drogą internetową za pośrednictwem strony www.rpwdl.csioz.gov.pl. Procedurę rozpoczyna założenie konta w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych w sekcji Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów oraz wypełnienie wniosku o rejestrację po aktywowaniu konta. Do wniosku dołącza się w formie skanu podpisane oświadczenie, które można pobrać ze strony internetowej rejestru, oraz dowód wpłaty 75 zł na konto danej izby lekarskiej. Wniosek poświadczamy podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

  • Opracowujemy regulamin organizacyjny, do czego zobowiązuje Ustawa o działalności leczniczej. Regulamin powinien odzwierciedlać warunki subkontraktu.

  • Wykupujemy polisę OC – trzeba pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności leczniczej. W ciągu 7 dni od chwili od zawarcia umowy ubezpieczenia przesyłamy skan do rejestru.

  • Zgłoszenie w ZUS – dokonuje się tego niezależnie od zgłoszenia płatnika składek, wykonanego przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przewidziano na to 7 dni od rozpoczęcia działalności. Jeśli subkontrakt nie będzie wykonywany na rzecz byłego pracodawcy, przedsiębiorcy przysługuje uprawnienie do obniżonych stawek składek ubezpieczeniowych.

Źródło: „Puls Medycyny”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS