Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentystyZakładanie gabinetu vademecumPrzedłożenie informacji o planowanym wytwarzaniu odpadów i sposo
PRZEDŁOŻENIE INFORMACJI O PLANOWANYM WYTWARZANIU ODPADÓW I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI
 

 

 

Dentyści, którzy zakładają gabinet lub ci, którzy przewidują, że w istniejącym już gabinecie będą wywarzane nowe rodzaje odpadów, muszą najpóźniej na 30 dni przed uruchomieniem działalności związanej z wytwarzaniem odpadów złożyć informację o planowanym wytwarzaniu odpadów i sposobach gospodarowania nimi. Informację składa się do burmistrza/prezydenta miasta/starostwa, jeśli roczna ilość wytwarzanych odpadów nie będzie większa niż 100 kg. Więcej na temat tego, co powinna zawierać taka informacja, znajduje się tutaj. Kiedy odpadów rocznie ma być więcej niż 100 kg, należy na 30 dni przed rozpoczęciem działalności złożyć wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.


 

Kiedy praktyka dentystyczna zacznie już działać, stomatolodzy zobowiązani są do:

  • prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów, o ile wytwarzają odpady inne niż komunalne (czyli m.in. medyczne) – konieczne jest wypełnianie kart: ewidencji i przekazania odpadu;

  • sporządzania zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów.

Dopuszczalne jest prowadzenie uproszczonej ewidencji (czyli takiej, w której wymaga się jedynie karty przekazania odpadów) w sytuacji, kiedy w danej firmie powstaje nie więcej niż 100 kg odpadów rocznie (co najczęściej dotyczy właśnie praktyk prywatnych), ale nawet wtedy należy pamiętać o corocznym składaniu zestawienia do urzędu marszałkowskiego. Właściciele gabinetów, w których będzie powstawać więcej niż 100 kg odpadów medycznych rocznie zobowiązani są do uzyskania decyzji administracyjnej zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Jeśli stomatolog zakładałby praktykę, w której nie będzie wytwarzał żadnych innych odpadów poza komunalnym, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (ale to oznaczałoby, że w takim gabinecie mogłyby być wykonywane jedynie prace administracyjne, polegające np. na wydawaniu opinii czy ekspertyz).


 

Zaniedbanie obowiązku złożenia deklaracji o wytwarzanych odpadach medycznych, czyli niezłożenie jej lub złożenie po terminie, może poskutkować nałożeniem kar finansowych, których suma wynosi do 10 tys. złotych. Jeśli przedsiębiorca złoży informację, a organ administracyjny nakaże jej korektę, niewykonanie w terminie nakazanej korekty deklaracji o odpadach zostaje uznane za niedopełnienie obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

Polecamy lekturę artykułu o karach za niewywiązanie się z obowiązku informowania o odpadach medycznych. Z kolei w tym tekście można przeczytać o obowiązkach wynikających z gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Warto też zapoznać się z informacjami na temat sposobu zbierania odpadów medycznych.

 

Źródło: Opracowanie własne

 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS