Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna Kalendarz
Kalendarz Wyszukaj Dodaj wydarzenie
Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

Rodzaj wydarzenia:Szkolenia

Tematyka:Protetyka

Data wydarzenia:2024-12-19

Grupa zawodowa:Lekarz

Województwo:podlaskie

Miejsce:Białystok

Patronujemy:Nie

Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych. Jego celem jest poznanie zasad i mechanizmów pozwalających przeprowadzić diagnostykę, planowanie oraz leczenie w oparciu o analizę funkcjonalno-estetyczną, a także zaznajomienie się z koncepcję okluzji funkcjonalnej zgodnie z filozofią Koisa i Dawsona. W terapii stomatologicznej nie da się rozdzielić funkcji od estetyki, dlatego uczestnicy kursu poznają zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji z uwzględnieniem zależności łączących oba w/w obszary stomatologii. Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciami: akceptowalnej funkcji, zawężonego modelu przywodzenia żuchwy, dysfunkcji, parafunkcji oraz zaburzeń neurologicznych, z metodami diagnostycznymi i instrumentarium pozwalającym zakwalifikować pacjentów do jednej z powyższych grup oraz z powtarzalnymi metodami pozwalającymi prowadzić leczenie o przewidywalnych rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji. Dodatkowym aspektem wynikającym z przedstawionej na kursie filozofii postępowania jest nowy, klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych.

Program kursu

1. Definicje okluzji i pojęć z nią związanych. Pojęcie okluzji funkcjonalnej. Ocena ryzyka w oparciu o diagnostykę okluzyjno-funkcjonalną.

2. Maksymalne zaguzkowanie, okluzja centralna, relacja centralna i zaadaptowana pozycja centryczna, okluzja wielostronnie chroniona, płaszczyzna zwarciowa – zależności.

3. Koncepcja 3xP: ortopedyczna pozycja żuchwy, położenie żuchwy w okluzji centralnej, prowadzenie.

4. Diagnostyka, planowanie i rokowanie w oparciu o 5 stanów funkcjonalnych: akceptowalna funkcja, zawężony model przywodzenia żuchwy, dysfunkcja, parafunkcja, zaburzenia neurologiczne.

5. Obszar relacji centralnej – jakie ma znaczenie, jak go znaleźć i użyć.

6. Deprogramatory – rodzaje, wady i zalety.

7. Zarys anatomii w aspekcie funkcji narządu żucia.

8. Adaptacja narządu żucia - możliwości i granice.

9. Utrata tkanek zębów – kiedy jest patologią i wymaga terapii, potencjalne przyczyny.

10. Bruksizm

11. Anamneza – pierwszy krok w diagnostyce funkcjonalnej, interpretacja ankiet.

12. Patolgie SSŻ (TMD - Temporomandibular Disorders)

13. Nadmierna ruchomość zębów – przyczyny, leczenie.

14. Jak klinicznie ocenić stan SSŻ.

15. Metody rozwiązania problemu jakim jest zawężony model przywodzenia żuchwy.

16. Zmiana pionowego wymiaru zwarcia – mity i fakty.

17. Zaburzenia funkcjonalne u pacjentów z wadami gnatycznymi.

18. Rejestrowalne parametry okluzyjne.

19. Instrumenty stosowane w diagnostyce okluzyjnej i ich realna wartość w praktyce klinicznej.

20. Łuki twarzowe – jakie, co dają, i czy ich stosowanie przynosi wymierną poprawę jakości pracy.

21. Jak wykorzystać artykulator, aby przenieść do laboratorium maksymalnie dużo informacji diagnostycznych.

22. Płaszczyzny referencyjne i ich przydatność w diagnostyce funkcjonalno-estetycznej.

23. Pozycja zębów w stosunku do twarzy w rzucie na płaszczyznę czołową i horyzontalną.

24. Fotografia – niezbędne narzędzie diagnostyczne.

25. Analiza estetyki twarzy. Obowiązujące kanony estetyki stomatologicznej. Płaszczyzna estetyczna, ekspozycja zębów.

26. Wykorzystanie płaszczyzny horyzontalnej jako podstawowej płaszczyzny referencyjnej przy analizie funkcjonalnej –Analizator zębowo-twarzowy Koisa DFA.

27. Regulowana platforma Koisa jako narzędzie służące do diagnostyki i planowania rehabilitacji funkcjonalno-estetycznej narządu żucia oraz instrument umożliwiający przepływ informacji między kliniką i laboratorium. Przygotowanie wzorników.

28. Deprogramacja – kiedy i po co.

29. Rejestracja zwarcia – przed i po deprogramacji, materiały. Jak zaartykulować modele w artykulatorze.

30. Co pozwala przewidzieć czy istniejące warunki okluzyjne zapewnią sprawne funkcjonowanie narządu żucia.

31. Equilibration – korekta zwarcia i zasady jej wykonania. Instrumenty kliniczne. Możliwości i ograniczenia. Uproszczony schemat okluzji (Simplified Occlusal Scheme). Kalkowanie dwufazowe.

32. Diagnostyka preortodontyczna. Najczęstsze powikłania leczenia ortodontycznego prowadzonego z pominięciem analizy funkcjonalnej – nawroty wady, niestabilna okluzja, starcie zębów, objawy stawowe oraz uszkodzenia przyzębia.

33. Planowanie rehabilitacji narządu żucia w oparciu o funkcjonalno-estetyczną analizę okluzyjną.

34. Racjonalność stosowania prowadzenia kłowego.

35. Szyna relaksacyjna–zasady wykonawstwa.

36. Zastosowanie przedstawionej na kursie filozofii postępowania na przykładzie przypadków klinicznych.

37. Zajęcia praktyczne:

Deprogramacja
Rejestracja zwarcia z użyciem DFA
Analiza modeli po deprogramacji, diagnostyka
Planowanie terapii w oparciu o DFA i ruchomą platformę Koisa
Korekta zwarcia w artykulatorze
Equlibration – korekta zwarcia w jamie ustnej
Plan kursu

DZIEŃ I
8.00 - 10.45 Wykład
10.45 - 11.00 Przerwa
11.00 - 13.00 Wykład
13.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.30 Wykład
15.30 - 15.45 Przerwa
15.45 - 17.30 Wykład


DZIEŃ II:
8.00 - 9.45 Wykład
9.45 - 10.00 Przerwa
10.00 - 13.00 Wykład, warsztaty praktyczne
13.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.15 Warsztaty praktyczne
15.15 - 15.30 Przerwa
15.30 - 17.00 Warsztaty praktyczne i podsumowanie, dyskusja i rozdanie certyfikatów

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

Poziom: początkujący

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 4650 zł brutto - wczesna rejestracja
5150 zł brutto - późna rejestracja

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Informacje i rejestracja: www.orbidenti.com, szkolenia@pracowniapz.pl


Kalendarz


Patronujemy
Nie przegap
Nowość
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS