Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna TechnikPrawo i Finanse TechnikówPrawo dla techników
Nowa definicja choroby zawodowej
 

 

 

 

3 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych. Po zmianach to w kodeksie pracy znajdują się zapisy określające uprawnienia pracownika dotyczące rozpoznania choroby zawodowej. Nowe rozporządzenie zawiera m.in.:

  • zamknięty wykaz chorób zawodowych z podanym okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania u pracownika takiego schorzenia (dla niektórych schorzeń okres ten nie jest wskazany – będzie ustalany indywidualnie);

  • zapisy o obowiązku zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej u powiatowego inspektora sanitarnego lub inspektora pracy w miejscu wykonywania pracy, lub w siedzibie pracodawcy;

  • zapisy o konsekwencjach, które może ponieść pracodawca, jeśli nie zawiadomi o podejrzeniu wystąpienia choroby zawodowej lub w przypadku braku wymaganej dokumentacji.

Aby schorzenie zostało uznane za chorobę zawodową, konieczne jest, by:

  • stwierdzona choroba znajdowała się w wykazie chorób zawodowych,

  • istniał związek przyczynowy z pracą wykonywaną w warunkach narażenia na działanie czynnika szkodliwego mającego wpływ na powstanie schorzenia - przy czym stężenie lub natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nie musi przekraczać norm dopuszczalnych oraz obejmować wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej zakładu; lub by istniał związek ze sposobem wykonywania pracy,

  • zgłoszenie podejrzenia choroby oraz jej rozpoznanie nastąpiło w czasie zatrudnienia w warunkach narażenia zawodowego; jeśli następuje po zakończeniu pracy w takim narażeniu zawodowym - nie powinno to być później niż w okresie określonym w wykazie chorób zawodowych.

„Za chorobę zawodową obecnie uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym »narażeniem zawodowym«” - czytamy w „Poradniku Gazety Prawnej”.

Pracownik podejmujący zatrudnienie w warunkach szkodliwych powinien mieć świadomość tego, że na skutek pracy w takich warunkach może wystąpić choroba zawodowa. Niezwykle istotne jest, by zminimalizować negatywne skutki oddziaływania środowiska pracy na zdrowie zatrudnionych osób, a tym samym zmniejszać ryzyko pojawienia się ewentualnych schorzeń.

Źródło: „Poradnik Gazety Prawnej”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS