Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna TechnikPoradnik Technika
Jak przeżyć kontrolę z ZUS?
 

 

 

 

 

ZUS ma prawo do przeprowadzenia kontroli u płatnika składek, którym jest każdy stomatolog i technik dentystyczny prowadzący działalność gospodarczą.

Zarówno kontrolerów Zakładu, jak i płatników obowiązują pewne zasady.

  • ZUS musi poinformować na piśmie płatnika o planowanej kontroli. Kontrolę urzędnicy mogą rozpocząć nie wcześniej, niż przed upływem 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia pisma zawiadamiającego. Każdy przedsiębiorca ma prawo do zaproponowania wcześniejszego terminu kontroli. Płatnik musi też umówić się, gdzie kontrola będzie przeprowadzana – dotyczy to w szczególności podmiotów, zarejestrowanych pod innym adresem, niż ten, pod którym znajdują się wszystkie dokumenty pracownicze. Jeśli kontrola nie zostanie rozpoczęta w terminie do 30 dni od doręczenia pisma, obowiązkiem ZUS jest przesłanie nowego zawiadomienia.

  • Czas trwania wszystkich kontroli w danym roku kalendarzowym to 12 dni roboczych dla mikroprzedsiębiorców i 18 dni roboczych dla małych przedsiębiorców.

  • W piśmie zawiadamiającym musi być określony zakres kontroli – dotyczy on przede wszystkim dokumentów związanych z naliczaniem składek do ubezpieczenia za siebie i za pracowników. Dokumenty te ZUS ma prawo skontrolować do 5 lat wstecz.

  • Urzędnik ma prawo do: kontrolowania wszystkich ksiąg i nośników zawierających informacje na temat naliczania składek, legitymowania osób, przesłuchiwania świadków, pozyskiwania informacji.

  • Obowiązkiem kontrolowanego płatnika jest: udzielanie informacji, dostarczanie ksiąg i innych nośników informacji dotyczących zakresu kontroli.

  • Urzędnik musi mieć przy sobie własny laptop i internet mobilny, a kontrolowany musi zapewnić warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

  • Kontroler nie może nikogo wyprosić z pomieszczenia, w którym będzie przeprowadzał kontrolę, a jego obowiązkiem jest współpraca z kontrolowanym. W czynnościach kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedsiębiorca oraz wyznaczona przez niego osoba.

  • Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół, który urzędnik musi dostarczyć płatnikowi. Płatnik ma 14 dni od daty otrzymania protokołu na złożenie pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń urzędnika – trzeba jednak mieć na poparcie swoich tez dowody.

Źródło: Opracowanie własne

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS