Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna TechnikArtykuły fachowe

Ankieta

Gdzie szukasz informacji z branżowych?

  • na targach
  • w internecie
  • w gazetach
  • podczas konferencji
  • podczas szkoleń
Statyka i dynamika protez szkieletowych
 

Autor omawia statykę i dynamikę w konstrukcji protez szkieletowych przy brakach mieszanych, oskrzydlonych, jednostronnie skrzydłowych oraz obustronnych brakach skrzydłowych.


Analizę statyczną należy wykonać w fazie projektowania protezy. Musi być w niej określone, jak proteza reaguje na siły przykładane do różnych części siodeł. Ta informacja pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące szczegółowego rozmieszczenia zespołów klamer, jak również daje wskazówki, co do położenia cierni. Pamiętajmy, że retencja jest mniej istotna niż podparcia. Należy wziąć pod uwagę, że pomiędzy dwoma zespołami klamer wraz z podparciem tworzy się oś obrotu przebiegająca poprzez ciernie tych zespołów. Aby ustabilizować taki układ możemy po jednej stronie osi obrotu zastosować retencję pośrednią lub drugą oś obrotu prostopadłą do pierwszej. Najlepszą stabilizację pośrednią stanowią ciernie umieszczone na powierzchni żującej zębów znajdujących się na linii przecinającej prostopadle oś obrotu protezy i oddalonych jak najdalej od tej osi.

Projektując retencję pośrednią należy pamiętać, że spełnia ona swoje zadania jedynie wówczas, gdy funkcjonują zespoły klamer na osi obrotu. Dlatego często wybierany jest układ stabilizowania jednej osi obrotu przez drugą oś. Mankamentem tego układu jest konieczność pokrycia metalem większej powierzchni tkanek (dodatkowe dwie pary ramion klamer). Zaletą zaś, perspektywiczne myślenie o możliwości użytkowania tego uzupełnienia po małej naprawie, wówczas gdy pacjent straci ząb filarowy podtrzymujący jeden zespół klamer.

Układy oparte na dwóch osiach obrotu możemy projektować w przypadku, gdy braki zębowe są oskrzydlone i wszystkie zęby do uzupełnienia leżą w polu pomiędzy czterema punktami wsparcia osi obrotu. Wówczas sytuacja jest niezwykle korzystna. Można łatwo uwierzyć, że proteza oparta o cztery punkty wsparcia jest relatywnie bezproblemowa (pod względem statycznym). Jednak jest to prawdą tylko wtedy, gdy uzupełniane zęby leżą w granicach czterech punktów wsparcia maksymalnie od siebie oddalonych. Tak idealne rozmieszczenie klamer często nie jest możliwe. Są pewne przypadki, kiedy statyczne trudności są prawie nie do pokonania, ponieważ wszystkie uzupełniane zęby leżą poza wspierającym czworokątem.


Braki mieszane lub jednostronnie skrzydłowe

W przypadku braków uzębienia mieszanych lub jednostronnie skrzydłowych, prawidłowe planowanie na bazie dwóch osi obrotu jest niewłaściwe. W przypadku braków zębowych oskrzydlonych i skrzydłowych siły okluzyjne działają na siodło oparte o dwa boczne zęby filarowe i nie stwarzają problemu. Natomiast siodło z jednym filarowym zębem działa jak dźwignia. Kiedy to siodło jest obciążane, proteza obraca się wokół osi utworzonej przez połączenie dwóch najbardziej oddalonych punktów podparcia z dwóch stron łuku. Siły unoszące protezę pojawiają się prostopadle na przeciwnej stronie osi obrotu. Przeciwwagą dla tej siły będzie ramię retencyjne w zespole klamer.

Warto zaprezentować tu następujący sposób działania dźwigni: wektor sił ramienia dynamicznego równy jest wektorowi sił ramienia statycznego. Ten efekt dźwigni, pojawiający się przy siodłach braku skrzydłowego, musi być uważnie kontrolowany. Pożądanym stanem jest zachowanie zasady mówiącej, że maksymalny wektor sił ramienia dynamicznego powinien być mniejszy od wektora siły ramienia statycznego.

Na stronie z brakiem skrzydłowym w celu zapobiegnięcia przechylaniu się filarowego zęba musi (on?) być zaopatrzony w podparcie oddalone. W ten sposób statyka może ulec znacznej poprawie.

Po zanalizowaniu wszystkich możliwych trudności w przypadku siodła skrzydłowego prawdopodobne jest, że wiele osób zrezygnuje z wykonania protezy lub też będzie usiłowało rozwiązać ten przypadek w inny sposób. Ta sytuacja pokazuje, że całkiem praktycznym rozwiązaniem byłoby zamknięcie przestrzeni braku oskrzydlonego mostem i pozostawienie w spokoju braku skrzydłowego. Jest to oczywiście możliwe tylko wtedy, gdy brak jest tak mały, że nie zaburza funkcji, estetyki oraz funkcji mięśni – nie muszą być podtrzymane zęby antagonistyczne.

1 | 2
 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Patronujemy

 


 

08/10-03-2017

 

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS