Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentWYKONYWANIE ZAWODU
Przyznanie prawa wykonywania zawodu dentysty – co może okręgowa rada lekarska?
 

 

 

 

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 nr 277 poz. 1634) precyzuje, że okręgowa rada lekarska (ORL) przyznaje prawo lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty albo odmawia przyznania tego prawa. Decyzję podejmuje niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji kompletu dokumentów dostarczonych przez zainteresowanego stomatologa, najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia dokumentów. Jeśli któregoś dokumentu brakuje, dentysta w ciągu 14 dni od chwili złożenia dokumentacji zostaje wezwany do uzupełnienia braku. Jeżeli autentyczność dostarczonych przez obcokrajowca dokumentów budzi wątpliwości ORL, rada ma prawo zwrócić się do odpowiednich organów w danym państwie o potwierdzenie ich autentyczności. Okręgowa rada lekarska jest też zobowiązana przez przepisy ustawy do reagowania w sytuacjach szczególnych. Na przykład wtedy, kiedy dotarły do niej informacje o istotnym zdarzeniu, zaistniałym w przeszłości, w którym brał udział cudzoziemiec zainteresowany uzyskaniem prawa wykonywania zawodu w Polsce, i które to zdarzenie może mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu dentysty w Polsce. Zadaniem ORL jest weryfikacja tych informacji oraz zawiadomienie o działaniach, które zostały podjęte w związku z tym zdarzeniem. ORL zobowiązana jest też do współpracy i wymiany informacji o toczących się i zakończonych wyrokiem postępowaniach karnych i dyscyplinarnych względem lekarzy z odpowiednimi organami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: Dziennik Ustaw

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS