Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentStypendia

Ankieta

Jaki jest poziom nauczania na Twojej uczelni ?

  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Dostateczny
  • Niedostateczny
Czy firma może ufundować stypendium dla studenta akademii medycznej ?
  • 22-10-2007
 
Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, można zaliczyć ufundowane stypendium dla studenta akademii medycznej, który po ukończonej nauce podjąłby pracę w danej firmie?


Kosztami uzyskania przychodu są wydatki na szkolenie pracowników podmiotu gospodarczego, które ma wpływ na wielkość osiągniętego przychodu podatnika. Jednakże wydatki takie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, jeżeli dotyczą osób będących pracownikami firmy, tj. pozostających z nią w stosunku zatrudnienia na przykład na podstawie umowy o pracę. Wydatki na szkolenie osób nie będących pracownikami w czasie szkolenia nie są - w świetle art. 22 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodu. Co prawda konieczność skutecznego i efektywnego działania firmy wymaga posiadania wykształconej kadry, co jest ściśle związane z uczestnictwem w programach szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, jak również podnoszenie poziomu wiedzy w ramach studiów wyższych i podyplomowych. Jednakże zakwalifikowanie w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na ufundowanie stypendium na rzecz osoby, nie mającej statutu pracownika, nie związanej z zakładem pracy stosunkiem pracy, a jedynie zobowiązującej się do podjęcia pracy po zakończeniu studiów, nie wpływa na zwiększenie jakości świadczonych usług, a tym samym na zwiększenie wysokości uzyskiwanych przez nią dochodów.


Wydatki poniesione na ufundowanie stypendium dla studenta akademii medycznej, który po ukończonej nauce podjąłby pracę w firmie podatnika nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


(Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2006 r., sygnatura PF-II-41180/INT/4/KJ/06)


Źródło: sip.mf.gov.pl


 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS