Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentLDEK
LDEK - formuła
 

 

 

 

O tym, jak ma przebiegać egzamin, informuje szczegółowo Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Studenci, dentyści i absolwenci kierunków lekarsko dentystycznych przystępując do LDEK mogą spodziewać się testu złożonego z 200 pytań z 10 dziedzin: stomatologii zachowawczej i dziecięcej (najwięcej pytań), chirurgii i protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji, medycyny ratunkowej, prawa i bioetyki, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego.

Osoba, która przystępuje do egzaminu musi okazać Zespołowi Egzaminacyjnemu dowód tożsamości, oraz - w zależności od statusu zawodowego:

  • zaświadczenie o stanie studiów dla studenta 5. roku kierunku lekarsko dentystycznego;

  • zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym – dotyczy osób, które ukończyły studia, ale nie mają jeszcze dyplomu lekarza dentysty;

  • dyplom lekarza dentysty – osoby, które ukończyły studia stomatologiczne w Polsce;

  • zaświadczenie, że posiadany dyplom/świadectwo/inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym zdobyte kwalifikacje zgodnie z prawem unijnym – dotyczy absolwentów uczelni medycznych w Unii Europejskiej;

  • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu – kiedy do egzaminu przystępuje absolwent uczelni medycznej spoza Unii Europejskiej.

Na sali egzaminacyjnej zajmuje się miejsca zgodnie z numerem kodowym przydzielonym przez CEM. Egzamin rozpoczyna się po tym, jak Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przekaże związane z testem informacje formalne. Przebieg egzaminu może być dokumentowany przez nagrywanie.

Konieczne jest przestrzeganie ustaleń przebiegu egzaminu. Naruszenie ich lub lekceważenie grożą dyskwalifikacją. O dyskwalifikacji informowani są: dziekan wydziału medycznego uczelni, na której kształci się student, lub też rzecznik odpowiedzialności zawodowej izby lekarskiej czy też wojskowej izby lekarskiej, których członkiem jest zdyskwalifikowany dentysta.

Po egzaminie można składać zastrzeżenia do pytań, które były zwarte w LDEK.

Źródło: CEM

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS