Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzZ BranżyPrawo

Zmiana przepisów dotyczących specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
 

W dniu 22 września 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 170, poz. 1050). W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego ( dalej WCZP), na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację, w terminie do dnia 28 lutego lub do dnia 3 września każdego roku. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza WCZP dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe, które obejmuje i uwzględnia w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji, jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty wynik egzaminu LDEP, zaś, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty - wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES albo wynik LDEP, w zależności, który wynik jest korzystniejszy. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie i w tym samym WCZP identycznej liczby punktów za LDEP albo liczby punktów za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES komisja uwzględnia średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów również za średnią ocen z okresu studiów komisja przeprowadza dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LDEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Rozporządzenie szczegółowo określa również maksymalną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym i tak z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES można uzyskać maksymalnie 200 punktów w zależności od oceny uzyskanej z egzaminu.


Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. WCZP kieruje lekarza do odbycia specjalizacji dopiero, po przedstawieniu przez niego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia.


Rozporządzenie określa również terminy, w jakich w 2008 r. składa się wnioski oraz przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i tak wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć do dnia 31 października 2008 r., zaś postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie od 1 do15 listopada 2008 r. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego winno skierować zaś lekarza do odbycia specjalizacji do dnia 30 listopada 2008 r.


Źródło: Opracowanie własne.

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne
Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS