Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzRelacje z imprezRelacje

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne
Osteologia w Krakowie - Sobota 19 kwietnia
 

Po warsztatach - sobota 19 kwietnia - była dniem wypełnionym wykładami dotyczącymi najnowszych osiągnięć i trendów z zakresu sterowanej regeneracji kości i tkanek. Wykłady te zostały podzielone na cztery sesje tematyczne, w czasie których jedenastu wykładowców starało się nam przybliżyć nowoczesne koncepcje terapii periodontologicznej i implantologicznej, z uwzględnieniem wyzwań dotyczących strefy estetycznej oraz obszarów trudnych, wymagających kompromisów z uwagi na chociażby warunki anatomiczne. Koordynatorem naukowym z ramienia Fundacji Osteologii był Massimo Simion, stronę polską reprezentował Krzysztof Awiłło. Wykłady prezentowane były w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski i rosyjski. W Konferencji wzięło udział ponad 550 uczestników – w tym ponad 400 dentystów z Polski, Ukrainy, Rosji, Czech, Rumunii, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz USA. Oprócz Instytutu Oral B - Blend a Med który był platynowym sponsorem i siedmiu złotych sponsorów organizujących warsztaty, na konferencji prezentowało swoje stoiska 16 wystawców i 4 patronów medialnych.

 


 

Uczestników konferencji powitał prof. Massimo Simion z Uniwersytetu w Mediolanie, Kierownik Katedry Periodontologii i Odbudowy Implantologicznej. Zaprezentował cele i strukturę Fundacji Osteologicznej (Osteology Foundation). Została ona założona w Szwajcarii w 2003 roku przez Dr. Peter’a Geistlich i firmę Geistlich Pharma AG. Zajmuje się promocją badań, rozwoju naukowego, współpracy środowisk naukowych z przemysłem medycznym na polu regeneracji tkanek w obrębie twarzoczaszki. Jej celem jest kreowanie nowych technik i produktów umożliwiających sprawniejsze działanie i osiąganie bardziej przewidywalnych rezultatów.

Skupia ona najbardziej znane postacie w dziedzinie implantologii, chirurgii, periodontologii, Członkami fundacji są m.in. prof. Ch. Hämmerle (Przewodniczący), prof. D. Buser, prof. N.P. Lang, Prof. M. Nevins i wielu innych. Jej komisja edukacyjna zajmuje się prowadzeniem szkoleń, oceną naukową różnych metod leczenia, organizacją sympozjów, wraz z dbałością o ich poziom naukowy (Międzynarodowe sympozja w Lucernie-2004, Monaco 2007, Krajowe-m.in. Moskwa, Warszawa, Baden-Baden, Boston, Wiedeń, planowane są kolejne -Rzym, Paryż, Argentyna). Ważną komórką organizacji jest jej komitet naukowy, promujący i wspierający finansowo badania naukowe, które maja na celu rozwój wiedzy teoretycznej i praktyki w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej, sterowanej regeneracji tkanek. Granty przyznawane są corocznie, corocznie też obserwowany jest wzrost liczby składanych aplikacji. Obecne badania skupiają się na zjawiskach związanych z osseointegracją implantu, angiogenezą , inżynierią tkankową, substytutami tkanki kostnej, peri-implantitis, hamowaniem resorpcji kości, czynnikami wzrostu oraz wpływem chorób ogólnoustrojowych na regenerację kości. Spotkania Ekspertów mają na celu interdyscyplinarną współpracę z naukowcami z różnych dziedzin medycyny (m.in. ortopedii, dermatologii), transfer wiedzy i doświadczeń oraz powstanie i rozwój nowych koncepcji leczenia. Dotychczas zajmowano się zagadnieniami dotyczącymi biologii gojenia się ran i związanymi z tym przesłankami dla chirurgii oraz czynnikami wzrostu - perspektywami i oczekiwaniami w tej dziedzinie. Więcej informacji możemy znaleźć pod adresem www.osteology.org. Po wstępie głos został przekazany Krzysztofowi Awiłło, który w skrócie przedstawił program konferencji.

 


 

Sesja pierwsza, którą moderowali Filippo Fontana i Tomaso Vercelotti, rozpoczęła się wykładem prof. Antona Sculeana p.t. ”Koncepcje kliniczne w regeneracyjnej terapii przyzębia”.

Kolejnym prelegentem był Karl-Ludwig Akermann, utytułowany wykładowca i praktyk, członek Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego. Podjął on temat utrzymania kształtu zębodołu poekstrakcyjnego, szczególnie w rejonie estetycznym . Sesję drugą – Koncepcje zabiegów dla udanej sterowanej regeneracji kości - otworzył Mario Beretta, współpracownik Carlo Maiorany, który to z powodu choroby nie mógł być osobiście wygłosić wykładu. Tematem wykładu były wytyczne dotyczące selekcji, zastosowania i łączenia przeszczepów kości pobranej w obrębie jamy ustnej i materiałów kościozastępczych. „Możliwości i ograniczenia dla procedur rekonstrukcji tkanki w implantologii stomatologicznej”- ten temat został podjęty przez Emilio Maschera, mottem wykładu było stwierdzenie-„think twice-cut once”.

Kolejny prelegent - Andrzej Wojtowicz przedstawił wykład którego tematem były „Techniki warstwowania przy zastosowaniu naturalnych minerałów kostnych dla wzmocnienia GBR: od in vitro, badań na modelach zwierzęcych do zastosowań klinicznych”.

Na zakończenie drugiej sesji odbyła się dyskusja moderowana przez Profesorów Simiona i Krysta.

 


 

Sesję trzecią rozpoczęto wykładem Stephena S. Walace’a p.t. „Najnowocześniejsze zabiegi chirurgiczne podniesienia dna zatoki: baza dowodów 2008 i kolejne lata”. Nasza obecna wiedza opiera się na tzw. Evidence Based Reviev, przeglądzie badań i metod zabiegowych pozwalających wybrać najlepszy sposób działania. Metodą stosowaną z wyboru jest łączenie wiórów kości własnej i Bio-Oss, membrany i implantów o szorstkiej powierzchni. Kolejnym problem podniesionym w trakcie prelekcji był temat techniki zabiegowej, szczególnie instrumentarium. W ostatnich latach tradycyjne techniki z zastosowaniem wierteł diamentowych są zastępowane przez bardziej precyzyjne techniki piezochirurgiczne, które minimalizują ryzyko powikłań w postaci perforacji błony śluzowej zatoki lub uszkodzenia naczyń, poprawiają komfort pracy i widoczność pola operacyjnego, dzięki zjawisku kawitacji. W przytoczonych wynikach badania opublikowanego w 2007 roku na 100 zabiegów sinus liftu z użyciem urządzenia Piezosurgery wystąpiło tylko 5 perforacji błony Schneidera i to jedynie w momencie użycia ręcznego elewatora. Stosowanie końcówek piezo do podniesienia błony zatoki zawsze kończyło się sukcesem.

Jaka jest przyszłość (state-of-the-art)? Według profesora Walace’a wydają się być nią m.in. autogenne czynniki wzrostu, możliwości jakie daje nam inżynieria tkankowa i biotechnologie. Metody te nie są jeszcze dostatecznie udokumentowane i wymagają dalszych badań.

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Awiłło. Przedstawił on ocenę możliwości pionowej augmentacji wrostka zębodołowego przy zastosowaniu różnych technik i systemów implantologicznych.

Temat pionowej augmentacji wyrostka zębodołowego został podjęty następnie przez Massimo Simiona. Podzielił on badania nad tym problemem na 3 okresy: lata 89-97-okres doskonalenia technik operacyjnych, następnie okres konsolidacji technik (do 2005 r.) oraz trwające do dziś prace nad uproszczeniem procedur i zmniejszeniem ich inwazyjności.

Dyskusja na zakończenie sesji trzeciej przyniosła potwierdzenie informacji, że zastosowanie PDGF pozwoli nam być może na inne podejście do zastosowania błon zaporowych, ale jeszcze nie jest to w pełni potwierdzone badaniami. PDGF jest dostępny na rynku USA od 2 lat, w Europie prawdopodobnie będzie dostępny pod koniec 2008 roku.

Ostatnia sesja Konferencji moderowana przez Antona Sculeana i Rafała Koszowskiego dotyczyła działań w strefie estetycznej. Piotr Majewski, wygłosił wykład p.t. „Kliniczna implikacja sterowanej regeneracji kości w obszarze estetycznym: zastosowanie bloków kostnych oraz łączenie różnych możliwości zabiegowych”.

Następnym prelegentem podejmującym temat działań w obszarze estetycznym był Krzysztof Chmielewski z Gdańska. Temat jego wykładu to: „Zarządzanie miękkimi i twardymi tkankami wokół implantów w obszarze estetycznym. Wytyczne w celu osiągnięcia przewidywalnych i stabilnych wyników”.

Ostatnim wykładowcą podczas Konferencji był światowej sławy prof. Vercellotti, wynalazca piezoelektrycznego urządzenia do chirurgii kości Piezosurgery. Podzielił się ze słuchaczami doświadczeniami związanymi z przygotowaniem obszaru implantacji przy użyciu nowych technik z wykorzystaniem urządzenia Piezosurgery. Jest to zupełnie nowa koncepcja, wokół której powstają nowe techniki chirurgiczne.

Zamknięcie konferencji zostało dokonane przez Masimo Simiona i Krzysztofa Awiłło. Podziękowali wykładowcom za ciekawe prezentacje, a uczestnikom za przybycie. Wyrazili również przekonanie o wysokim poziomie naukowym i organizacyjnym konferencji. Gorące oklaski otrzymał Wojciech Feć organizator konferencji z ramienia firmy FM Produkty dla Stomatologii. Na koniec zaproszono słuchaczy do Warszawy na konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Osseointegracji, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2008 roku.

Poza - zdaniem uczestników - doskonałą organizacją i promocją Konferencji – wysoko oceniono również imprezy towarzyszące. Pierwsze Podziemne Osteologiczne GALA PARTY w Kopalni Soli w Wieliczce z pokazem laserowym, nocnym zwiedzaniem kopalni – spotkaniem ze Skarbnikiem, koncertem orkiestry górniczej i zabawą do późnej nocy w Komorze Warszawa wielickiej Kopalni Soli, zgromadziło w piątkowy wieczór około 260 zadowolonych osób. W sobotni - pokonferencyjny wieczór wykładowcy i goście spotkali się w Collegium Maius w Sali Stuba Communis na uroczystej kolacji której towarzyszył koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Amadeus Trio, oraz zwiedzanie najstarszego budynku uniwersyteckiego w Polsce (powstał ok. roku 1400) – gdzie również z zadowoleniem wielokrotnie podkreślono wysoki poziom merytoryczny i naukowy konferencji.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS