Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentysty

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

 • Magazyn Stomatologiczny
 • As Stomatologii
 • Nowy Gabinet Stomatologiczny
 • Poradnik Stomatologiczny
 • Stomatologia Współczesna
 • TPS
 • Kwintesencja
 • Forum Stomatologii Praktycznej
 • Inne

Jakie warunki do uzyskania prawa wykonywania zawodu dla lekarza obcokrajowca?
 

 

 

 

 

Wprowadzenie zmian do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, odnoszące się do zatrudniania lekarze specjalistów obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, jest obecnie na ścieżce legislacyjnej. W myśl proponowanych zapisów w tym akcie prawnym lekarz lub dentysta, który specjalizację zdobył poza Unią, chcący uzyskać prawo do wykonywania zawodu w Polsce, powinien posiadać:

 • dyplom lekarza lub lekarza dentysty;

 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w państwie spoza Unii Europejskiej – ważny, jeżeli dyplom ten albo jego duplikat będą zalegalizowane przez konsula naszego kraju właściwego dla państwa, na którego terytorium albo w którego systemie szkolnictwa wyższego dyplom ten został wydany, albo na dyplomie lub jego duplikacie znajdą się apostille – o ile dyplom ten został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa, który jest stroną konwencji z Hagi, znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat od wydania zaświadczenia o zamiarze zatrudnienia się w polskim podmiocie leczniczym.

   

Lekarz będzie też musiał odbyć obowiązkowe szkolenie specjalizacyjne w naszym kraju, nie dłuższe jednak niż 12 miesięcy. (Proponowane przepisy nie precyzują minimalnego czasu trwania takiego szkolenia, ale narzucają, aby odbywało się ono w ramach umowy o pracę z lekarzem.) Po pozytywnym zakończeniu szkolenia lekarz otrzymywałby opinię opiekuna szkolenia i przedkładałby ją w podmiocie leczniczym, w którym miałby być zatrudniony.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
Autor:
 
Treść
 
Kod obrazkowy
 
Przepisz kod
 
 
 
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS