Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzPoradnik dentysty

Ankieta

Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz?

  • Magazyn Stomatologiczny
  • As Stomatologii
  • Nowy Gabinet Stomatologiczny
  • Poradnik Stomatologiczny
  • Stomatologia Współczesna
  • TPS
  • Kwintesencja
  • Forum Stomatologii Praktycznej
  • Inne

Zatrudnianie lekarzy cudzoziemców a rola OIL
 

 

 

 

 

Na pierwszego lipca 2020 r. planowane jest wdrożenie nowych przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, które odnoszą się do możliwości zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mających dyplom specjalisty. Czy faktycznie dojdzie do wdrożenia ich w życie, przekonamy się po zakończeniu procesu legislacyjnego. „Puls Medycyny” przypomina, że na razie te przepisy rozpatrywać trzeba w kategorii projektu.

Zakłada się, że będzie możliwe – w trybie uproszczonym ale pod kontrolą samorządu lekarskiego – zatrudnianie lekarzy specjalistów, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Decyzja o zatrudnieniu należeć miałaby to dyrektora podmiotu, ale ważną rolę w procesie dopuszczania lekarza cudzoziemca do pracy będzie odgrywać właściwa pod względem miejsca przyszłego zatrudnienia okręgowa izba lekarska, ponieważ może ona przyznać prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych oraz na czas i miejsce zatrudnienia. Zadaniem okręgowej izby lekarskiej będzie weryfikacja przebiegu zdobywania specjalizacji w kraju, w którym kandydat zdobył tytuł specjalisty, gdyż w myśl przepisów lekarz obcokrajowiec, zainteresowany zatrudnieniem w polskiej placówce leczniczej, poza uzyskaniem prawa wykonywania zawodu będzie zobligowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Miałoby ono trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, przy czym w przepisach nie został określony minimalny czas jego trwania.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS