Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzInformacjie NIL
Dentysta i lekarz – zawód wolny, lecz z pewnymi wyjątkami
 

 

 

 

 

11 grudnia 2021 r. NRL wydała stanowisko, w którym odniesiono się do wyłączenia lekarzy i lekarzy dentystów z definicji wolnego zawodu w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 7 lutego 2022 r. z resortu finansów przyszła odpowiedź na wspomniane stanowisko. Wskazano w niej, że zawarta w przepisach wymienionej ustawy definicja wolnego zawodu „(...) z której ostatnimi zmianami wyłączono lekarzy i lekarzy dentystów, jest definicją stworzoną jedynie na potrzeby tej ustawy – dla potrzeb ustalania podatku dochodowego".

Na stronie NIL podkreślono, że powyższe wyjaśnienie nie odnosi się do poglądu, jaki został wyrażony w treści stanowiska NRL z grudnia 2021 r., że „(...) opisany skutek w zakresie zmiany obciążeń podatkowych możliwy był do osiągnięcia w inny sposób – bez wykreślania z definicji wolnych zawodów – zawodów medycznych nawet, jeśli definicja ta została sformułowana jedynie na potrzeby wskazanej na wstępie ustawy”.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS