Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzInformacjie NIL
KS NRL o rtęci i amalgamatach
 

 

 

 

 

 

8 marca 2021 r. ukazało się stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL w sprawie realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do rtęci. W stanowisku zwrócono uwagę, że samorząd lekarski od momentu projektowania wspomnianego rozporządzenia informował o braku możliwości wykonania w naszym w kraju w jednym czasie obowiązków narzuconych tym aktem prawnym. Ponadto, po uchwaleniu rozporządzenia wskazywano na jego wady prawne oraz na warunki konieczne do rozpoczęcia procesu wdrażania postanowień tego rozporządzenia.

KS NRL przypomniała, że nie został spełniony żaden z postulatów przedstawionych przez samorząd w wydanym wcześniej stanowisku i w apelach do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia. Podkreślono, że władze publiczne nie powinny rozwiązywać problemu bezpiecznego usuwania plomb amalgamatowych wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego, ponieważ przeważająca większość wypełnień, które obecnie są usuwane z ubytków zębowych, była zakładana w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Wobec powyższego KS NRL skłania się do wniosku o przyspieszenie prac w Ministerstwie Zdrowia nad nowelizacją wykazu świadczeń gwarantowanych i dodanie świadczenia bezpiecznego usuwania wypełnienia amalgamatowego. Wnioskuje też o niezwłoczną zmianę wzoru karty przekazania odpadu, zwalniającą odpady o kodzie 18 01 10 z obowiązku podania ilości odpadu z dokładnością do 1 kilograma, a także o ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych, ewentualnie gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy cenami zawieranych umów na tę usługę a cenami z roku 2020, jak również określenie sposobu refundacji poniesionych kosztów instalacji separatora amalgamatu.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS