Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualnościRada i Izba Lekarska, samorząd

Prezydium NRL zdecydowało
  • 07-10-2008
 

Prezydium NRL podczas obrad 1 IX 2008 r. postanowiło:

  1. Sprzeciwić się projektowi wprowadzenia nowej kategorii świadczenia ambulatoryjnego tzw. porady recepturowej, ponieważ wprowadzone zarządzeniem pojęcie tej porady jest nieostre i wymaga doprecyzowania. Na podstawie wprowadzonej definicji nie można jednoznacznie określić czynności składających się na poradę recepturową, które pozwolą na odróżnienie jej od innego rodzaju porad medycznych, a tym samym na właściwe zakwalifikowanie i określenie kosztów udzielonego świadczenia. Nadto, wprowadzenie pojęcia „porada recepturowa” jest sprzeczne z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: każda porada udzielona przez lekarza jest wykonywaniem przez niego ustawowych obowiązków względem pacjenta.
  2. Zaproponować zmianę w klasyfikacji kodów odpadów medycznych, którą zawiera projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Okazuje się bowiem, że niektóre rodzaje odpadów powstające w gabinetach lekarskich, a zaliczane do kategorii „zakaźne” lub „specjalne”, są identyczne z odpadami komunalnymi, powstającymi np. w osiedlach mieszkaniowych czy hotelach.
  3. Zaakceptować zapis w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów o możliwości nowego, „europejskiego” zdawania PES z anestezjologii.
  4. Zdefiniować jednolite 3-letnie moduły podstawowe (zwane obecnie stażem kierunkowym początkowym) w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, psychiatrii, patomorfologii oraz co najmniej 2-letnie moduły specjalistyczne w zakresie wszystkich specjalności, oraz określić zasady tworzenia programów, które należałoby zrealizować w trakcie poszczególnych modułów podstawowych. Zaliczenie modułu podstawowego odbywałoby się na podstawie kolokwium zdanego u kierownika specjalizacji.
  5. Zwrócić uwagę, że projekt ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zawiera zapisy ustanawiające kolejną instytucję kontrolującą świadczeniodawców, oraz że zawarty w nim zapis, iż Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych zna interesy ubezpieczonych z urzędu, nie pokrywa się z rzeczywistością, natomiast ubezpieczeni pozostają bez wpływu na działalność tej instytucji.

 

Źródło: „Gazeta Lekarska”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS