Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Z życia samorządu
  • 06-07-2010
 

 

 

 

20 maja miało miejsce wspólne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, na którym ustalono wspólne stanowiska odnośnie:

  • ochrony w przypadkach agresji skierowanej na pracowników ochrony zdrowia czy naruszania ich dóbr osobistych,

  • prac nad produktem ubezpieczeniowym, który przy zawarciu umów cywilnoprawnych zabezpieczałby przed utratą wynagrodzenia,

  • wynagrodzeń – zwracając uwagę, iż od wielu już lat samorządy lekarski oraz środowiska pielęgniarskiego domagają się gwarancji minimalnych płac. „Prezydia zadeklarowały współpracę w celu doprowadzenia do przyjęcia takich zasad wynagradzania, które niezależnie od formy wykonywania zawodu zapewniałyby godne zarobki wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. Zaapelowały do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze zrealizowanie tych postulatów” - podaje „Gazeta Lekarska”.

 

Samorząd lekarski nie pozostaje obojętny wobec tragedii, która dotknęła wielu Polaków na skutek powodzi. W związku z tą sprawą prezes NRL wystosował do prezesów okręgowych rad lekarskich pismo,w którym zawarł prośbę o ocenę sytuacji na ich terenie i informacje o lekarzach poszkodowanych wskutek powodzi. Zaapelował o udzielanie natychmiastowej pomocy przedstawicielom zawodów lekarskich, którzy w wyniku kataklizmu utracili pracę lub możliwość prowadzenia praktyki.

 

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes NRL wystosował pismo do Prezesa UOIKiK, w którym nawiązał do znaczenia zwalczania monopolistów. „Zaznaczył, że nie udało się dotychczas przeprowadzić działań antymonopolowych i skutecznie przeciwdziałać największemu monopoliście, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
Podkreślił, że izby lekarskie dotychczas jeden raz (OIL w Krakowie) skorzystały z możliwości występowania do UOKIK w sprawie kontraktów stomatologicznych, jednakże po siedmiu latach problem w dalszym ciągu nie został rozstrzygnięty” - takie informacje o treści wspomnianego listu podaje „GL”.

Źródło: „Gazeta Lekarska”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS