Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Problemy młodych lekarzy
 • 29-09-2009
 

 

 

 

Konferencja Młodych Lekarzy to wydarzenie, na którym co roku powracają podobne tematy związane z sytuacją na medycznym rynku pracy i edukacji. Dzięki podjętym w ostatnich latach działaniom udało się uzyskać poprawę sytuacji najmłodszych przedstawicieli zawodów medycznych:

 • zwiększyła się liczba rezydentur lekarskich (jeszcze nie dotyczy to lekarzy dentystów);

 • wzrosły wynagrodzenia rezydentów;

 • zaistniała możliwość zdawania LEP-u/LDEP-u już podczas stażu podyplomowego – dzięki temu znacznie skraca się procedurę uzyskania prawa wykonywania zawodu;

 • pytania egzaminacyjne z LEP-u i LDEP-u są publikowane;

 • zniesiony został jeden z etapów podczas postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację – rozmowa z kandydatem; kandydatury rozpatruje się biorąc pod uwagę obiektywne kryterium, jakim jest wynik LEP-u/ LDEP-u.

 

Podczas konferencji, która odbyła się w czerwcu tego roku rozmawiano o wszystkich etapach kształcenia lekarzy.

 • Staż podyplomowy i kwalifikacje na specjalizacje – młodzi medycy stawiają na rozwiązanie zgodne z tzw. systemem hiszpańskim, w którym na podstawie wyników LDEP-u i LEP-u tworzy się ranking kandydatów. Osoba, która zdobyła pierwsze miejsce w rankingu, ma prawo wyboru specjalizacji z pełnej puli przygotowanych miejsc; następnie decyzję podejmuje kolejny w rankingu kandydat, mając do wyboru pulę pomniejszoną o jedno miejsce; i tak dalej. Młodzi lekarze uważają, że jest to system obiektywny i sprawiedliwy.

 • Brak porównywalności wyników LEP-u/ LDEP-u, do których lekarze podchodzą w kolejnych sesjach – uwagę zwraca niejednolity poziom trudności przygotowanych zestawów pytań na kolejne sesje, co odzwierciedla zmienna liczba osób, które nie zaliczają egzaminu. Wahania odsetka osób, które nie zdały egzaminu, są znaczne i można je zamknąć w widełkach między 40% i 5%. Trudno w takiej sytuacji porównywać stopień kwalifikacji kandydatów, którzy przystępowali do egzaminów w różnych sesjach.

 • Zmniejszanie liczby miejsc rezydenckich ogranicza możliwości rozwoju zawodowego młodych lekarzy. Problem szczególnie dotyka lekarzy dentystów. Z wyjątkowo trudną sytuacją ma się do czynienia w przypadku stomatologicznych procedur wysokospecjalistycznych. Wynika to z tego, że szkolenia specjalizacyjne są realizowane w ramach procedur refundowanych przez NFZ. Większości placówek świadczących usługi stomatologiczne, współpracujących z Funduszem, kontraktuje procedury podstawowe. Tylko nieliczne podpisują umowy na realizację zadań wysokospecjalistycznych – a to znacznie ogranicza liczbę jednostek, w których mogliby kształcić się rezydenci. Sugerowane rozwiązanie to zmiana procedur akredytacyjnych i wydanie pozwolenia na odbywanie specjalizacji w indywidualnych i grupowych specjalistycznych praktykach lekarsko-dentystycznych. Jednostki te, prowadząc działalność komercyjną, oferują również usługi wysokospecjalistyczne – w ten sposób rezydenci mieliby zapewnioną większą liczbę miejsc szkoleniowych.

 • Niedostosowanie liczby i rodzaju miejsc specjalizacyjnych do rzeczywistych potrzeb rynku. Obecny system opiera się na zapewnieniu liczby miejsc szkoleniowych, nie uwzględnia się natomiast rzeczywistego zapotrzebowania rynku na określony rodzaj specjalistów, ani sugestii studentów odnośnie ich preferencji w wyborze kierunku specjalizacji. Niesie to niebezpieczeństwo, że za jakiś czas mogą pojawić się poważne utrudnienia w dostępie do niektórych świadczeń wysokospecjalistycznych. Już teraz pojawiają się poważne sygnały o niedoborze pewnych grup, specjalistów.

 • Likwidacja stażu podyplomowego wywołuje emocje wśród młodych lekarzy, ponieważ brakuje wskazań alternatywnych sposobów realizacji programu stażu. Staż jest przez wielu początkujących lekarzy postrzegany jako czas oceny trafności dokonanego wyboru dalszej drogi kształcenia zawodowego, oraz jako okres dający możliwość kontaktu z doświadczonymi kolegami po fachu i pracy pod ich okiem. Skrócenie drogi do samodzielności zawodowej jest przez młodych lekarzy oceniane pozytywnie, ale propozycja, by rok 2010 stal się pierwszym, w którym zniknie staż, nie jest dobra - to zbyt wczesny termin. „ (...) jednocześnie [młodzi lekarze – przyp. red.] proponują wprowadzenie w okresie przejściowym możliwości odbywania w ramach obecnego 12/13-miesięcznego stażu trzymiesięcznej części fakultatywnej zgodnej z planowanym kierunkiem rozwoju zawodowego stażysty” - podaje Zofia Annusewicz – Kot, lekarz dentysta i przewodnicząca Komisji Młodych Lekarzy w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie, w swoim artykule zamieszczonym w „Gazecie Lekarskiej”.

 • Etyczny wymiar pracy lekarza – „Moim zdaniem młodzi lekarze, do których siebie również zaliczam, nie mają chociażby podstaw przygotowania psychologicznego do towarzyszenia pacjentowi w trudnym doświadczeniu, jakim jest choroba. Niezależnie od profesjonalizmu naszej pracy większą krzywdę wyrządzamy pacjentowi przekazując mu diagnozę w nieumiejętny sposób. Zastanówmy się czy przez nasze nieświadome działanie pacjent nie traci woli walki z chorobą i nie wykorzysta wszystkich dostępnych możliwości terapeutycznych” - pisze Z. Annusewicz – Kot. Zainteresowanie lekarzy szkoleniami z zakresu komunikacji interpersonalnej świadczy o tym, że środowisko medyczne zauważa wagę zaufania w relacji pacjent – lekarz.

Źródło: „Gazeta Lekarska”

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS